ΚΡΗΤΗ

Νέο Αναπτυξιακό Έργο στη Γεωργιούπολη με χρηματοδότηση ύψους 6,7 εκ. ευρώ

Θα εξυπηρετεί τις περιοχές των Δήμων Κρυονερίδας και Γεωργιούπολης του Νομού Χανίων και του Δήμου Λαππαίων του Νόμου Ρεθύμνης.

Ένα μεγάλο αναπτυξιακό περιβαλλοντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης ξεκίνησε να υλοποιείται στις 08/08/2018. Ο Δήμος Αποκορώνου προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής- Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων» με την ανάδοχο Κοινοπραξία Thalis E.S. S.A.- Ναούμ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) θα κατασκευαστεί στην θέση ‘Μαύρος Κόλυμπος’ της περιοχής ‘Μουρί’ του Δήμου Γεωργιούπολης Ν.Χανίων. Η Ε.Ε.Λ θα εξυπηρετεί τις περιοχές των Δήμων Κρυονερίδας και Γεωργιούπολης του Νομού Χανίων και του Δήμου Λαππαίων του Νόμου Ρεθύμνης.

Η  Ε.Ε.Λ. είναι μια σύγχρονη πλήρης εγκατάσταση που περιλαμβάνει:

 • Έργα εισόδου – Χονδροεσχάρωση
 • Μονάδα Προεπεξεργασίας
 • Αντλιοστάσιο ενδιάμεσης τροφοδοσίας
 • Μονάδα βιολογικής  επεξεργασίας.
 • Μονάδα τελικής καθίζησης : αποτελείται από φρεάτιο μερισμού και δύο κυκλικές δεξαμενές καθίζησης
 • Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος
 • Μονάδα κροκίδωσης- Φίλτρα διύλισης για την τριτοβάθμια επεξεργασία των εκροών
 • Μονάδα απολύμανσης
 • Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος
 • Μονάδα επεξεργασίας ιλύος με φυγόκεντρο
 • Μονάδα απόσμησης – αποκονίωσης

Θα κατασκευαστούν επίσης, δίκτυα αποχέτευσης,  ύδρευσης,  ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, πυρόσβεσης, ομβρίων, βιομηχανικού νερού, έργα οδοποιίας και περιβάλλοντος χώρου και κτίριο διοίκησης.

Η σκοπιμότητα του Έργου της συλλογής – επεξεργασίας και διάθεσης των ακαθάρτων λυμάτων της Γεωργιούπολης και της ευρύτερης περιοχής είναι:

 • Η βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων και χιλιάδων ξένων τουριστών (κυρίως πολιτών της Ε.Ε.) που την επισκέπτονται
 • Η προστασία των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής, συγκεκριμένα της αμμώδους παραλίας, των υδατορεμάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου Αλμυρού, από τον κίνδυνο ρύπανσης και μόλυνσής του από τα λύματα
 • Η προστασία των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών (ζώνες ειδικής προστασίας) που είναι η λίμνη Κουρνά, το έλος Γεωργιούπολης και οι εκβολές Αλμυρού,
 • Η προστασία του υδάτινου δυναμικού της περιοχής (ποταμός Αλμυρός, λίμνη Κουρνά, κ.λπ.).
 • Οι κάτοικοι που ωφελούνται από την κατασκευή του έργου μαζί με τους τουρίστες της θερινής περιόδου ανέρχονται στους 19.286.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων αποτελεί μία ολοκληρωμένη μονάδα που συμπεριλαμβάνει την τριτοβάθμια επεξεργασία με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες.