ΚΡΗΤΗ

Νέο πρόγραμμα για την (επαν)ένταξη των αστέγων από τον δήμο Ηράκλειου

 

Ενα νέο πρόγραμμα για τη στέγαση αλλά και την επανένταξη συνολικά 60 αστέγων στην κοινωνία βάζει μπροστά ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ). Το σχέδιο με την επωνυμία «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του γενικότερου προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους».

Στο πλαίσιο του σχεδίου πρόκειται να υποστηριχθούν συνολικά 60 άστεγοι από τους οποίους  25 θα είναι μεμονωμένα άτομα και 35 άτομα – μέλη οικογενειών. Το πρόγραμμα που θα υλοποιήσει ο Δήμος προβλέπει ότι οι άνθρωποι που θα ενταχθούν σε αυτό θα έχουν χρηματοδοτική κάλυψη του ενοικίου τους ώστε να μπορούν να ζουν σε σπίτι και να εγκαταλείψουν τη ζωή στο δρόμο ή στο κέντρο αστέγων.

Το πρόγραμμα προβλέπει ότι εκτός από την κάλυψη του ενοικίου θα τους παρέχονται οι αναγκαίες δαπάνες για  οικοσκευή  και κονδύλια κοινής ωφελείας. Ακόμα το πρόγραμμα προβλέπει την κάλυψη δαπανών εργασιακής ένταξης, δηλαδή την πληρωμή μισθού, εργοδοτικών εισφορών, ασφαλιστικών εισφορών. Προβλέπεται ακόμα και η ενίσχυση του ανέργου για να προχωρήσει ο ίδιος στη  σύσταση κοινωνικής επιχείρησης, μετά από την αναγκαία ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική ενημέ- ρωση και διασύνδεση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έως και δεκαοκτώ μήνες και μπορούν να ενταχθούν σε αυτό κατ’ ελάχιστον 60  άτομα,που έχουν καταγραφεί από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ως άστεγοι που ζουν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, containers, σε ακατάλληλα για κατοίκηση κτήρια με βάση την κείμενη νομοθεσία) ή φιλοξενούνται σε  Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή Υπνωτήρια ή φιλοξε- νούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας ή φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Μαρία Καναβάκη
Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Μαρία Καναβάκη

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Μαρία Καναβάκη, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε στη διαδικασία συλλογής αιτήσεων των ενδιαφερομένων ενώ παράλληλα περιμένουμε την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε σχέση με το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης το οποίο ήδη έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το πρόγραμμα  θα ενεργοποιηθεί όταν από την στιγμή που θα υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με το Υπουργείο Εργασίας, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και τη ΔΗΚΕΗ, κάτι που αναμένεται να συμβεί σύντομα.

Όπως εξηγεί η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής κ.Μαρία Καναβάκη “το ζήτημα της αστεγίας αποτελεί σήμερα ένα ιδιαίτερο, λεπτό και δυσεπίλυτο θέμα για όλες τις σύγχρονες κοινωνίες και ο Δήμος Ηρακλείου καταβάλλει με ιδιαίτερη ευαισθησία κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπισή του αξιοποιώντας ίδια μέσα, αλλά και κάθε χρηματοδοτικό ευρωπαϊκό ή εθνικό πόρο.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για το Σχέδιο ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ του Υπουργείου Εργασίας -Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  ο Δήμος Ηρακλείου ως δικαιούχος και η ΔΗΚΕΗ ως φορέας διαχείρισης-η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση που με τα προγράμματα που διαχειρίζεται συνδράμει σημαντικότατα στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής-,  προετοιμαζόμαστε για την έναρξη του Προγράμματος “Στέγη και Εργασία για τους Άστεγους”,  που βασικό στόχο έχει τη μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης στο Δήμο Ηρακλείου μέσα από τη δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών ενεργειών υπέρ των αστέγων και των προσώπων που έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία,  ώστε να μεταβούν σε επαρκείς αυτόνομες μορφές διαβίωσης και να υποστηριχθούν μέσω της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και μέσω υπηρεσιών κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί άλλο ένα σημαντικό μέτρο για την εξάλειψη της αστεγίας και θα ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες πολιτικές αντιμετώπισης της που εφαρμόζουμε στο Δήμο μας.

Παράλληλα δημιουργεί προϋποθέσεις και συνθήκες για την επανένταξη και ενεργοποίηση των ανθρώπων που διαβιούν εκτός στέγης και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, αφού στόχος είναι οι άστεγοι όχι μόνο να μπορέσουν να βρουν κατοικία, αλλά να καταφέρουν ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και με αξιοπρέπεια να στηριχθούν ξανά στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους και να μην έχουν πλέον ανάγκη κανένα πρόγραμμα, καμιά κοινωνική υπηρεσία, καμιά δομή”.

Ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΗ, Γιώργος Τσαγκαράκης
Ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΗ, Γιώργος Τσαγκαράκης

Αντίστοιχα ο πρόεδρος της  ΔΗΚΕΗ Γ. Τσαγκαράκης τονίζει ότι, “η ΔΗΚΕΗ συμβάλλει σημαντικά και με καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική λολιτική του δήμου Ηρακλείου μέσα από την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων όπως τα ΚΗΦΗ τα ΚΔΑΠ και το Βοήθεια στο Σπίτι και υπάρχει  στενή  συνεργασία με την Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης και την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου.

Στο νέο σχέδιο ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ συνεργαζόμαστε ως γορέας φιαχείρισης του προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους”, το οποίο πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου για την καταπολέμηση της αστεγίας”.

patris.gr/