ΚΡΗΤΗ

Οικισμοί της Κρήτης θωρακίζονται με δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης

 

Χρυσή ευκαιρία για να θωρακιστούν με αποχετευτικό δίκτυο και δίκτυο ύδρευσης, οι μεσαίοι οικισμοί της Κρήτης, δίνεται με το πρόγραμμα Φιλόδημος.

Η ΕΔΕΥΑ σε συνεργασία με το υπουργείο εσωτερικών και το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων εξασφάλισαν οριζόντια, ανά δήμο, συνολικά 8 εκατομμύρια ευρώ, αρκεί να υπάρχουν έτοιμες, οι κατάλληλες μελέτες.

Έως και 5 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε δήμος ανά την Ελλάδα για έργα αποχέτευσης, αρκεί να υποβάλει τις κατάλληλες μελέτες στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Σε επίπεδο δήμου Ρεθύμνου και ΔΕΥΑΡ, έχει σχεδιαστεί παρέμβαση στα χωριά του όρους Βρύσινα, στο Γεράνι και τον Πρινέ.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την ύδρευση ο κάθε δήμος μπορεί να διεκδικήσει έως και 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για χρηματικά ποσά που δεν μπορούν να συγκεντρώσουν οι ΔΕΥΑ και οι δήμοι, ούτε μέσω ιδίων πόρων, ούτε μέσω ανταποδοτικών τελών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δε περίπτωση που κάποιος δήμος έχει αδυναμία στην  παρούσα φάση να υποστηρίξει τις απαιτούμενες μελέτες, το πρόγραμμα Φιλόδημος θα επαναλαμβάνεται κυκλικά.

Σε επίπεδο Κρήτης οι οικισμοί γ’ τάξης είναι σε καλό δρόμο για την κάλυψή τους με δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, σε αντίθεση με τους οικισμούς δ’ τάξης, για τους οποίους θα πρέπει να εξευρεθούν πόροι.