ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Οι Βρετανοί στην Κρήτη, από το 1896 έως το 1913.

Μεταξύ του 1896 και του 1913, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις κατέλαβαν την Κρήτη φθάνουν φαινομενικά για να διατηρήσουν την ειρήνη μεταξύ των Κρητικών Μουσουλμάνων και των Κρητικών χριστιανών αλλά στην πραγματικότητα για να αποτρέψουν τις καταστροφικές συνέπειες της πρόωρης αποσύνθεσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που απειλείται από την Κρητική εξέγερση του 1896 προσγείωση των ελληνικών δυνάμεων στο νησί το επόμενο έτος. Η Συναυλία της Ευρώπης δεν ήταν διατεθειμένη να επιτρέψει στην Ελλάδα να προσαρτήσει την Κρήτη εξαιτίας του χτυπήματος που θα είχε στα οθωμανικά και πρώην οθωμανικά εδάφη της Ευρώπης και την απειλή ότι ο αγώνας για την κατοχή και τον έλεγχο αυτών των εδαφών θα είχε στην ευρωπαϊκή σταθερότητα, με αποτέλεσμα να στέλνουν στρατεύματα στο νησί για να διατηρήσουν την ειρήνη και να αποτρέψουν μια ελληνική εξαγορά.

Παρά το γεγονός ότι χορήγησε την αυτονομία της Κρήτης εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1898 και διορίζοντας παρεμπιπτόντως το γιο του Έλληνα βασιλιά ως πρώτου Ύπατου Αρμοστή του νησιού, τα στρατεύματα συναυλιών παρέμειναν στην Κρήτη για αρκετό καιρό. Ευρωπαϊκή επίγειες δυνάμεις αποσύρθηκαν τελικά το 1909, ναυτικές δυνάμεις το 1913, η Κρήτη επιτευχθεί ενωτικού , ένωση, με την Ελλάδα στον απόηχο του Β ‘Βαλκανικού Πολέμου.

Κατάλογος των πλοίων που αναφέρονται στην ADM 116/88.

Τα πλοία του Βασιλικού Ναυτικού.

HMS Anson                                Ναυτικό τάξη θωρηκτό

HMS Ardent                             Ardent Class Destroyer

HMS Banshee                           Banshee Class Destroyer

HMS Barfleur                           Centurion θωρηκτό τάξης

HMS Μπόξερ                               Ardent Class Destroyer

HMS Bruiser                             Ardent Class Destroyer

HMS Cambrian                        Astraea Προστατευόμενο Cruiser

HMS Camperdown                 ναυαρχίδα τάξη θωρηκτό

HMS Dragon                            Banshee Class Destroyer Υπολοχαγός William F. Blunt

Πυροσβεστικός εξοπλισμός                               Torpedo HMS Dryad Dryad

HMS Fearless                           Class Scout Ταξίαρχος Torpedo Cruiser Διοικητής Charles E. Gladstone

HMS σκάφος                              ρυζιού Torpedo

HMS Hawke                             Edgar προστατευμένο Cruiser

HMS Nile                                  Τραφάλγκαρ θωρηκτό τάξης

HMS Nymphe                           Nymphe Σύνθετη βίδα Sloop

HMS Revenge                           βασιλικό κυρίαρχο θωρηκτό

HMS Rodney                             Ναυαρχείο θωρηκτό τάξης

HMS Royal Oak βασιλικό κυρίαρχο θωρηκτό

HMS ταξινομητής                                  ανίχνευσης ταξί Torpedo Cruiser

HMS Scylla                                 Apollo Κλάσης Δεύτερης Κατηγορίας Cruiser καπετάνιος Percy M. Scott

HMS Trafalgar                          Trafalgar θωρηκτό κατηγορίας

HMS Tyne                                  Store Ship

Σκάφος Torpedo 90 TB88

Σκάφη Torpedo 94, 95 & 96 TB94

Πολιτικά σκάφη

SS Clyde (Μεταφορές)

SS Σαμάρια (Μεταφορές και μίσθωση)

 

HMS Anson. Ναυτικό τάξη θωρηκτό.

HMS Ardent. Φορητή καταστροφή τάξης.

HMS Banshee. Καταστροφέας κατηγορίας Banshee.

HMS Banshee σε καιρό.

HMS Barfleur. Θωρηκτό Centurian Class.

HMS Boxer. Φορητή καταστροφή τάξης.

HMS Bruizer / Bruiser. Φορητή καταστροφή τάξης.

HMS Cambrian 1910. Προστατευόμενο Cruiser κατηγορίας Astraea.

Κρουαζιέρα κατηγορίας Astraea

HMS Camperdown. Ναυτικό τάξη θωρηκτό.

HMS Dryad. Σκάφος Torpedo Dryad Class.

HMS Dryad μετά από μετατροπή σε ναυπηγείο

HMS Dryad. Σκάφος Torpedo Dryad Class.

HMS Fearless. Ταξινομητής Torpedo.

HMS Hawke. Class Edgar, Προστατευμένος Cruiser πρώτης κατηγορίας.

HMS Hawke. Class Edgar, Προστατευμένος Cruiser πρώτης κατηγορίας.

Edgar Class Protected Cruiser.

HMS Nile. Πολεμικό πλοίο κατηγορίας Τραφάλγκαρ.

HMS Nymphe. Nymphe Σύνθετη βίδα Sloop.

HMS εκδίκηση. Βασιλικό θωρηκτό της κατηγορίας Royal Soverign.

HMS Rodney. Ναυτικό τάξη θωρηκτό.

HMS Royal Oak. Βασιλικό πλοίο κατηγορίας Soverign Royal.

HMS Royal Oak. Βασιλικό πλοίο κατηγορίας Soverign Royal.

HMS Scout. Ταξινομητής Torpedo.

HMS Scout. Ταξινομητής Torpedo.

HMS Scylla. Κατηγορία Apollo, Προστατευόμενο Cruiser 2ης Κατηγορίας.

Κρουαζιέρα κατηγορίας Apollo

HMS Trafalgar. Πολεμικό πλοίο κατηγορίας Τραφάλγκαρ.

Θωρηκτό του Τραφάλγκαρ.

britishinterventionincrete.wordpress.com