ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι πρώτες  διαφημίσεις των καταστημάτων του Ηρακλείου από την Τουρκοκρατία ακόμα! (εικόνα)

Ευθηνία, κομψότης καλαισθησία.

Θέλομεν μεγάλην ευθηνίαν- μεγάλην εξόδευσιν.

Είναι τα “συνθήματα” των καταστημάτων του Ηρακλείου, στα Χριστούγεννα του 1892 και την Πρωτοχρονιά του 1893, στις διαφημίσεις που καταχωρούσαν τότε στις εφημερίδες του Ηρακλείου.Ήταν δηλαδή ακόμα η εποχή της Τουρκοκρατίας!

Η εικόνα που παρουσιάζουμε είναι μια σελίδα από την εφημερίδα “Ηράκλειον”, την Πρωτοχρονιά του 1893. Την εφημερίδα εξέδιδε ο λόγιος του Ηρακλείου, Στυλιανός Αλεξίου.

 

 

candiadoc.gr