ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Βασιλικός Δρόμος που οδηγούσε στο Μικρό Ανάκτορο της Κνωσού

 
Από το θέατρο ξεκινάει μεγάλος λιθόστρωτος πομπικός δρόμος, ο Βασιλικός Δρόμος που οδηγούσε στο Μικρό Ανάκτορο και την πόλη στη ΒΔ γωνία του ανακτόρου.
 
 
 
 
 
 
 
 
http://history-pages.blogspot.gr/