ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μητσοτάκης θα παρακολουθεί τους υπουργούς on line -Τι είναι το σύστημα ΜΑΖΙ που εφαρμόζει

Ενα τελείως διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης, όπου η δράση κάθε υπουργού θα παρακολουθείται στενά και μάλιστα ηλεκτρονικά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσίασε στους νέους υπουργούς σήμερα, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Το σύστημα θα αξιοποιήσει το πληροφοριακό σύστημα ΜAZI, και ουσιαστικά θα επιτρέπει στον πρωθυπουργό να παρακολουθεί στενά και σε καθημερινή βάση κατά πόσον και με ποια ταχύτητα προωθούνται οι δράσεις των υπουργών. Θα μπορεί δηλαδή να έχει άμεση και αντικειμενική εικόνα για το πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι του κάθε υπουργείου και έτσι να αξιολογεί και τους υπουργούς.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα Μαζί
Πλέον δίπλα σε κάθε υπουργικό γραφείο θα υπάρχουν άνθρωποι της προεδρίας της κυβέρνησης, του στενού επιτελείου δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι θα βάζουν τα δεδομένα στο σύστημα “Μαζί”, και έτσι θα γίνεται η καταγραφή της δράσης του κάθε υπουργείου και του κάθε υπουργού.

Το σύστημα θα επιτρέπει να εντοπίζονται οι καθυστερήσεις και θα εποπτεύεται απο τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσο, που άλλωστε είναι αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Το σύστημα Μαζί σε συνδυασμό με την νέα λειτουργία του υπουργικού συμβουλίου που θα συνεδριάζει κάθε μήνα, και θα γίνεται ουσιαστική συζήτηση, κεκλεισμένων των θυρών, μαζί με τις αλλεπάλληλες συσκέψεις που έχει εγκαινιάσει ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελπίζει ότι θα επιτρέψουν την ορθολογική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, που σήμερα συνιστά ένα από τα μεγάλα εμπόδια για την ανάπτυξη της Οικονομίας.

Νέο στίλ διακυβέρνησης
Το νέο στιλ διακυβέρνησης, και οι οδηγίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για εντατικούς ρυθμούς στην παραγωγή του κυβερνητικού έργου, αποτυπώνονται και στον περίφημο μπλε φάκελο που πήραν οι υπουργοί, με σαφείς οδηγίες για το πώς θα δουλεύει πλέον η κυβέρνηση.

Οπως αναφέρει ο μπλε φάκελος κάθε υπουργού πλέον θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία των υπουργών με τους γενικούς γραμματείς για την υποστήριξη και τον συντονισµό των ενεργειών τους και την επίτευξη των στόχων του κυβερνητικού προγράµµατος, µέσω ενιαίου µηχανισµού παρακολούθησης.

Θα υπάρξει αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της κυβέρνησης ως προς τους στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Θα γίνεται μέσω και του συστήματος Μαζί χρήση δεικτών αποτελεσµατικότητας και απτών αποτελεσµάτων στην κοινωνία και την οικονοµία µέσω διεθνών µοντέλων. Ενώ δόθηκε η οδηγία στους υπουργούς για την επικοινωνία του έργου της κυβέρνησης και απόλυτη διαφάνεια, σε όλη την διάρκεια του πλάνου υλοποίησής του.

Οι υπουργοί θα αξιολογούνται
Το έργο των υπουργών θα αξιολογείται σε τακτά χρονιά διαστήματα, ενώ οδηγίες έχουν δοθεί στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να καταρτίζουν κάθε χρόνο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής, σε συνάρτηση με τον προυπολογισμό. Να υπάρχει νοµοθετικός και κανονιστικός προγραµµατισµός έτους, καθώς και ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων. Να συντάσσεται κάθε χρόνο ετήσια απολογιστική έκθεση νοµοθετικής παραγωγής.

Επίσης οδηγίες έχουν δοθεί να συντάσονται τα νομοσχέδια κατόπιν εισήγησης των αρµόδιων υπουργείων, στη Γ.Γ. Νοµοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων. Αλλά και να γίνεται εκ των υστέρων ανάλυση επίπτωσης πολιτικών µετά την εφαρµογή τους.