ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 135.000 ακίνητα πέρασαν στο Δημόσιο από αποποιήσεις κληρονομιάς

Η μείωση των εισοδημάτων από τη μία και η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των ακινήτων από την άλλη έχουν καταστήσει το ελληνικό Δημόσιο τον μεγαλύτερο κληρονόμο στη χώρα.

Όπως γράφει η Καθημερινή επικαλούμενη υπολογισμούς φορέων της αγοράς, το 2017 οι αποποιήσεις κληρονομιάς ξεπέρασαν τις 135.000, είτε λόγω της αδυναμίας των κληρονόμων να πληρώσουν φόρο κληρονομιάς είτε επειδή εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν ή ότι δεν αξίζει να αναλάβουν το φορολογικό βάρος της κατοχής των κληρονομούμενων ακινήτων. Γι αυτό και προτίμησαν να τα εκχωρήσουν στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, στα χρόνια της κρίσης, τα ακίνητα έχασαν το 45% της εμπορικής αξίας τους, ενώ οι τιμές επί των οποίων υπολογίζονται οι πάσης φύσεως φόροι που τα επιβαρύνουν διατηρήθηκαν ουσιαστικά αμετάβλητες.