ΚΡΗΤΗ

Παρά τον θάνατο του 47χρονου – παραμένει σε εγκατάλειψη και χωρίς σήμανση ο ποταμός Γιόφυρος