ΚΡΗΤΗ

Παροχή ιατρικού εξοπλισμού στα Δημόσια Νοσοκομεία στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και siemens

Άμεσα θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας  (δυνάμει της παραγράφου 6 του Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και Siemens, ΦΕΚ 164/Α΄/27.08.2012) οι αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας όσον αφορά στην προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού στα Δημόσια Νοσοκομεία. Ο συνολικός προϋπολογισμός από τη Συμφωνία Συμβιβασμού είναι 23.296.000,00€ και συμπεριλαμβάνει τον Φ.Π.Α. και τυχόν συντηρήσεις εξοπλισμού. Η συντήρηση θα έχει διάρκεια πέντε (5) χρόνια και το κόστος της υπολογίζεται στο 9% κατά μέσο όρο.

Τα ποσά που θα διατεθούν για εξοπλισμό σε μονάδες Υγείας της 7ης Υ.Πε.Κρήτης είναι τα ακόλουθα:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Άγιος Νικόλαος

Μηχανήματα αιμοκάθαρσης

12.000

7

121.800

Βενιζέλειο

Φορητό ψηφιακό ακτινοσκοπικό γενικής χρήσης CArm

100.000

1

145.000

ΠΑΓΝΗ

Ψηφιακός Μαστογράφος

200.000

1

290.000

Ρέθυμνο

Ψηφιακό ακτινοσκοπικό γενικής χρήσης CArm

100.000

1

145.000

Χανιά

Ψηφιακός Μαστογράφος

200.000

1

290.000

Βενιζέλειο

Ακτινοσκοπικό-ακτινολογικό μηχάνημα

300.000

1

435.000

Ρέθυμνο

Τομογράφος Μαγνητικός 1,5 TESLA

900.000

1

900.000

Ιεράπετρα

Αξονικός Τομογράφος (16 τομών)

250.000

1

362.000

Αρχείο: ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ