ΚΡΗΤΗ

Πλούσια σε βιομάζα η Κρήτη-Μελέτη αναδεικνύει τις δυνατότητες της

Εκτίμηση των προοπτικών που διανοίγονται για την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ελλάδα, καθώς και προσδιορισμό των διαθέσιμων πόρων βιομάζας από γεωργικά απόβλητα στις περιφέρειες Κρήτης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου επιχειρεί μια νέα επιστημονική μελέτη ερευνητών του ΕΜΠ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Energies, υπό τον τίτλο “ Biomass Potential from Agricultural Waste for Energetic Utilization in Greece ”.

Τη μελέτη εκπόνησε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους κ.κ. Σπ. Αλατζά, Κ. Μουστάκα, Δ. Μαλάμη και Στ. Βακάλη από τον Τομέα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (ο κ. Βακάλης είναι επίσης και στην Ομάδα Τεχνικής Φυσικής της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Bolzano).

Η μελέτη υποστηρίζει ότι η ευθυγράμμιση της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή έχει ενισχύσει τις εθνικές προσπάθειες για την ανάπτυξη έργων συμπαραγωγής θερμότητας και ενέργειας.

Οι ερευνητές υπολόγισαν τα διαθέσιμα επίπεδα λιγνοκυτταρρινικής βιομάζας στην Ελλάδα σε 2.132.286 τόνους ετησίως και εκτιμούν ότι είναι αντίστοιχα με αυτά σε άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Όσον αφορά τα συνολικά γεωργικά υπολείμματα, υπολογίζεται ότι η Κρήτη παράγει 1.959.124 τόνους ετησίως και η Θεσσαλία παράγει 1.759.457 τόνους ετησίως. Ως πιο σημαντικές πηγές αναγνωρίζονται οι πυρήνες ελιάς, τα κλαδιά των λιόδεντρων και τα υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, με περισσότερους από 100.000 τόνους /έτος το καθένα.

Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης ένα case-study που αφορά μονάδα αεριοποίησης στη Μεσσηνία, περιοχή με σημαντικές δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα.

Η προτεινόμενη στη συγκεκριμένη περίπτωση μικρής κλίμακας τεχνολογία αεριοποίησης αναμένεται να αξιοποιεί 7956 τόνους βιομάζας ετησίως και να παράγει 6630 MWh ηλεκτρικής και 8580 MWh θερμικής ενέργειας.

energypress.gr