ΚΡΗΤΗ

Ποιες περιοχές του δήμου Μινώα Πεδιάδος κηρύσσονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Η απόφαση του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας αφορά στην άµεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα όπου οι ζηµιές στις καλλιέργειες, στο ζωικό κεφάλαιο αλλά και στις υποδοµές του Δήµου ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκαν οι Τοπικές Κοινότητες Σκινιά , Καραβάδου, Δεµατίου, Καστελλιανών και Γαρίπας , ύστερα από σχετικό αίτηµα που υπέβαλε µε τη σύµφωνη γνώµη του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης προς την Περιφέρεια Κρήτης, για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από έντονα πληµµυρικά φαινόµενα που εκδηλώθηκαν στις παραπάνω περιοχές από τις 5-7 Απριλίου.

Η απόφαση του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας αφορά στην άµεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα όπου οι ζηµιές στις καλλιέργειες, στο ζωικό κεφάλαιο αλλά και στις υποδοµές του Δήµου ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.

Συγκεκριµένα, όπως προβλέπει η απόφαση που υπέγραψε ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ηµεροµηνία εκδήλωσης των φαινοµένων και για έξι (6) µήνες, δηλαδή µέχρι και τις 7 Οκτωβρίου 2019, ενώ άµεσα αναµένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και αποζηµίωσης των πληγέντων.