ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πριν γίνει το πάρκο Γεωργιάδη

Το πάρκο Γεωργιάδη, πριν διαμορφωθεί, λίγο μετά τον πόλεμο.

Από ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΣ