ΚΡΗΤΗ

Προσλήψεις: Ποιες θέσεις «άνοιξαν» στην Κρήτη

Νέες θέσεις εργασίας για ανέργους έχουν «ανοίξει» στην Κρήτη σε δημόσιο και ΟΤΑ.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους ώστε να διεκδικήσουν μία θέση με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις αφορούν: επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών στην Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων, πτυχιούχους φυσικής αγωγής στην Ιεράπετρα και γενικού διευθυντή στην ΔΕΥΑ Σελίνου Χανίων.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

Ζητούνται… πτυχιούχοι φυσικής αγωγής στην Ιεράπετρα

Ο δήμος Ιεράπετρας προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους κατά την περίοδο 2018-2019 σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού , προτίθεται να προσλάβει τρεις Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ μήνες.

 

Θέση γενικού διευθυντή στην ΔΕΥΑ Σελίνου Χανίων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σελίνου Νομού Χανίων (ΔΕΥΑ Σελίνου) ανακοινώνει την πλήρωση της Οργανικής Θέσης του Γενικού Διευθυντή της Επιχείρησης με το σύστημα της επιλογής και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν (αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως) στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΛΙΝΟΥ σχετική αίτηση μαζί με (επικυρωμένα) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και λοιπών δικαιολογητικών σε σφραγισμένο φάκελο για την κάλυψη της θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι τις 6-11-2018.