ΚΡΗΤΗ

Προσοχή εφιστά το Λιμεναρχείο λόγω εκτέλεσης βολών

Tο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση του Πεδίου Βολής «ΚΑΡΑΒΙΑ» την 03, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26 Μαρτίου 2020 από ώρα 06:00 έως 13:00Ζ (τοπική ώρα), την 04 Μαρτίου 2020 από ώρα 06:00Ζ έως 14:00Ζ (τοπική ώρα), την 05 Μαρτίου 2020 από ώρα 06:00Ζ έως 18:00Ζ (τοπική ώρα),
την 06, 07, 08 Μαρτίου 2020 από ώρα 10:00Ζ έως 18:00Ζ (τοπική ώρα),
την 30, 31 Μαρτίου 2020 από ώρα 05:00Ζ έως 12:00Ζ (τοπική ώρα),
την 01, 02, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 Απριλίου 2020 από ώρα 05:00Ζ έως 12:00Ζ (τοπική ώρα).

μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων λόγω άσκησης πυρών . Ύψος ασφαλείας τα 15.000 πόδια.
Α) φ: 36ο 56ϋ 00’’ Β και λ: 023ο 29ϋ 00’’ Α,
Β) φ: 36ο 42ϋ 00’’ Β και λ: 023ο 32ϋ 00’’ Α,
Γ) φ: 36ο 41ϋ 00’’ Β και λ: 023ο 48ϋ 00’’Α,
Δ) φ: 36ο 47ϋ 00’’ Β και λ: 023ο 55ϋ 00’’ Α,

2. Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.
3. Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα.
4. Τοπικά ΜΜΕ που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την δημοσίευση της παραπάνω ανακοίνωσης χωρίς την οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας μας.