ΚΡΗΤΗ

Προτάσεις για να δοθούν σύντομα οι αποζημιώσεις για το αεροδρόμιο στο Καστέλι

Προτάσεις για να αρθεί το σημερινό αδιέξοδο και οι αντιδράσεις – Ο “οδικός χάρτης” για τις αποζημιώσεις

«Ιδού πώς μπορούν να αμβλυνθούν οι διαφορές και οι εντάσεις και πώς μπορεί να θεμελιωθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και εμπλεκόμενων ιδιοκτητών ακινήτων για τις απαλλοτριώσεις του αεροδρομίου Καστελίου…».

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν στα υπουργεία Υποδομών και Οικονομικών ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος και ο Σύλλογος Κατοίκων και Ιδιοκτητών της ευρύτερης περιοχής Ευαγγελισμού Πεδιάδος “Ο Κύπερας”, που κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις για τους χειρισμούς που πρέπει να γίνουν από πλευράς κυβέρνησης στο μέτωπο των απαλλοτριώσεων του νέου αεροδρομίου.

Το υπόμνημα, που υπογράφει και έστειλε ο δήμαρχος Ζαχαρίας Καλογεράκης, αποτελεί ουσιαστικά έναν “οδικό χάρτη” για το πώς μπορούν να εξασφαλιστούν δικαιότερες αποζημιώσεις για τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων και συνάμα για το πώς μπορεί να περιοριστεί η ταλαιπωρία των κατοίκων, που με τα σημερινά δεδομένα αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο να είναι στα δικαστήρια…

«Για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου Καστελίου απαλλοτριώνεται 9.250 στρ. (28 τμήματα), τα οποία κατανέμονται σε 6.985 στρ. (16 τμήματα και 5.522 ιδιοκτήτες) στην περιοχή του κάμπου Καστελίου και αφορούν στην κατασκευή του αεροδρομίου, και 1.012 στρ. για την κατασκευή των δρόμων από και προς το αεροδρόμιο, καθώς και 1.252 στρ. για την άρση των εμποδίων. Η απαλλοτρίωση των 6.985 στρ. συντελείται κατά κύριο λόγο τους οικισμούς του Ευαγγελισμού (4.250 στρ.) και Ρουσσοχωρίων (2.000 στρ.), σε συνολικό ποσοστό απαλλοτρίωσης 90%, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Ειδικότερα, στον Ευαγγελισμό απαλλοτριώνεται κατά μέσον όρο το 61% της γης.

Αποτέλεσμα αυτής της ιδιαιτερότητας της απαλλοτρίωσης είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες καταλήγουν ακτήμονες και άνεργοι, ενώ για την πλειοψηφία των υπολοίπων η σημαντική μείωση της καλλιεργήσιμης γης δεν εξασφαλίζει εισόδημα ικανό για αξιοπρεπή διαβίωση, μιας και αυτό αφορά στη μονοκαλλιέργεια της ελιάς.

Η Έκθεση Εκτίμησης της πιστοποιημένης εκτιμήτριας του υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό της αξίας των υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών, που διενεργήθηκε κατ’ εντολή του υπουργείου Υποδομών, εφαρμόστηκε απ’ όλα τα δικαστήρια με θρησκευτική ευλάβεια, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και ανακρίβειες, και προσδιορίζοντας την αξία του εδάφους στο ποσό των 1,50 μέχρι 2,63 €/τ.μ., με μέση τιμή τα 1,90 €/τ.μ.», αναφέρουν εισαγωγικά στο έγγραφό τους προς το υπουργείο ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος και ο Σύλλογος “Κύπερας”.

Οι προτάσεις

Περνώντας στην “ταμπακιέρα” των προτάσεών τους, σημειώνουν: «Για την άρση του αδιεξόδου και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και της Πολιτείας, προτείνουμε τα παρακάτω:

* Άμεση απόσυρση/παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου (κατά άρθρο 294 Κ.Πολ.Δ.) από τα δικόγραφα των αιτήσεων προσωρινής και οριστικής τιμής που έχει καταθέσει για τα τμήματα της απαλλοτρίωσης που είχαν εκδικαστεί με τη διαδικασία του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001.

* Επανακατάθεση όλων των δικογράφων υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Να προσδιοριστούν μαζί όλα τα τμήματα για τα οποία είχε εκδοθεί απόφαση βάσει της διαδικασίας του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, ώστε να εκδικαστούν όλα την ίδια ημερομηνία (και όχι να εκδικάζονται χωριστά κάθε ένα ή δύο μήνες μέσα σε διάστημα 2 ετών. Από αρχές του 2019 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020 σχεδόν δεν υπάρχει μήνας χωρίς δικαστήριο – αν εξαιρέσουμε τις δικαστικές διακοπές!!). Υπενθυμίζουμε ότι για την κύρια απαλλοτρίωση του φράγματος Αποσελέμη 2.200 περίπου ιδιοκτησιών έγινε μία δίκη για την προσωρινή τιμή και μία δίκη για την οριστική τιμή.

Β) Να προτείνει το Δημόσιο στα νέα δικόγραφα δίκαιες τιμές για το έδαφος και τα επικείμενα, και να παύσει να μεταθέτει προσχηματικά την ευθύνη προσδιορισμού των τιμών αποκλειστικά στις δικαστικές Αρχές.

Γ) Ειδικότερα, το Δημόσιο διά των εκπροσώπων του, υπουργών, γενικών γραμματέων, διευθυντών, υπηρεσιών, ως απάντηση στις αντιδράσεις για τις χαμηλές τιμές, “νίπτει τας χείρας του”, μεταθέτει – όπως είναι βολικό – τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και σπεύδει να τονίσει ότι δεν μπορεί να επέμβει στις αποφάσεις των δικαστών. Ωστόσο, στα δικόγραφα που έχει καταθέσει ζητά από το Δικαστήριο να προσδιορίσει τις τιμές απαλλοτρίωσης ακριβώς – χωρίς παρεκκλίσεις – στο ιδιαίτερα χαμηλό ύψος που τις έχει εκτιμήσει η ανεξάρτητη ιδιώτης εκτιμήτρια για λογαριασμό του, χωρίς όμως να υπάρχει σχετική υποχρέωσή του από τον νόμο να εμείνει σε αυτές τις τιμές.

Ας σημειωθεί ότι στα δικαστήρια που είχαν γίνει τον Ιανουάριο του 2018 για τα τμήματα 5 και 7, το Ελληνικό Δημόσιο είχε προτείνει τιμές ακόμα χαμηλότερες από εκείνες της εκτιμήτριας (για παράδειγμα είχε προτείνει μεγάλη ελιά σε 150 ευρώ αντί των 190 ευρώ της έκθεσης εκτίμησης κ.λπ.). Οπότε καλό είναι πάψουν οι δικαιολογίες, που πλέον κανείς δεν πιστεύει, και το μόνο που κάνουν είναι να οξύνουν τα πνεύματα.

Ζητάμε να προταθούν τιμές για γενικές κατηγορίες ακινήτων, σύμφωνα με βασικά, αδιαμφισβήτητα και αντικειμενικά προσδιορισμένα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι:

α) το είδος της χρήσης (π.χ. ελαιώνας, αμπελώνας, αροτραία, χέρσο),

β) η ιδιότητά τους ως αρδευόμενου ή ξηρικού,

γ) η ιδιότητά τους ως άρτιου και οικοδομήσιμου,

δ) η πρόσβαση σε δρόμο ελλ. Δημοσίου,

ε) η θέση τους εντός ζώνης 500 μ. οικισμού,

στ) η θέση τους εντός οικισμού.

Σημειώνουμε ότι ο πιστοποιημένος ορκωτός εκτιμητής της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών πρότεινε τιμές με τον ίδιο τρόπο», σημειώνουν Δήμος και Σύλλογος.

Αποκατάσταση αδικίας: «Χρηματική κοινωνική αποκατάσταση»

Η επιστολή καταλήγει ως εξής: «Η κατάσταση στον Δήμο Μινώα και ιδίως στα χωριά που πλήττονται έχει οξυνθεί. Άμεσα οι αρμόδιοι πρέπει, και με τα δεδομένα που αναφέραμε μέχρι τώρα, να δουν την ενεργοποίηση και στην περίπτωση της κατασκευής του νέου αεροδρομίου Καστελίου της διάταξης του άρθρου 7 του Ν. 1859/1989, που θέσπισε, ίσως για πρώτη φορά, συμπληρωματική, πέραν της νόμιμης αποζημίωσης, για την απαλλοτρίωση με κοινωνικά κριτήρια, με τον όρο “χρηματική κοινωνική αποκατάσταση” υπέρ των ιδιοκτητών, των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για τις απαλλοτριώσεις που έγιναν για την κατασκευή των έργων του αρδευτικού φράγματος Σμοκόβου, στις κοινότητες Κτημένης και Λουτροπηγής Καρδίτσας.

Πιστεύουμε ότι η ενεργοποίηση της παραπάνω διάταξης αποκαθιστά την αδικία και δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που μένουν ακτήμονες στον τόπο τους να διεκδικήσουν τα νόμιμα…».