ΚΡΗΤΗ

Πρόσληψη συμβασιούχων σε Δήμους – Οι θέσεις στην Κρήτη

Με απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, εγκρίνεται η σύναψη τετρακοσίων δεκαεννέα (419) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή) ή έως έντεκα (11) μήνες για απασχόληση σε παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τις ωφελούμενους.

Οι δήμοι και οι θέσεις για την Κρήτη είναι:

Πρόσληψη συμβασιούχων σε Δήμους - Οι θέσεις στην Κρήτη

Πηγή

epoli.gr