ΚΡΗΤΗ

Σήμερα η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα για το πάρκο Γεωργιάδη

Σήμερα αναμένεται η απόφαση για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν 26 άτομα, εκπροσωπώντας τις “Φυλές του Πάρκου” και διεκδικώντας προσωρινή διαταγή για να μην ξεκινήσουν οι εργασίες ανάπλασης στο Πάρκο Γεωργιάδη.

Από την άλλη, 462 δημότες άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι έχουν έννομο συμφέρον να γίνει άμεσα το έργο.

Όπως σημειώνουν στην παρέμβασή τους, οι 464 πολίτες, «έχουμε έννομο συμφέρον και οποιαδήποτε καθυστέρηση ή ματαίωση της υλοποίησης του έργου επηρεάζει την ελεύθερη πρόσβαση και χρήση σε  αυτό, με συνέπεια να θίγεται ευθέως το δικαίωμα επί της προσωπικότητάς μας».

Οι 464 ενάγοντες – αφού κάνουν μία εκτενή αναφορά στη σημερινή κατάσταση του Πάρκου και των διαβουλεύσεων που μέχρι σήμερα έχουν γίνει από τη δημοτική αρχή – ζητούν να μην γίνει δεκτό το αίτημα προσωρινής διαταγής που ζητούν οι 26 συμπολίτες μας, ανοίγοντας ουσιαστικά την έναρξη των εργασιών στο Πάρκο.