ΚΡΗΤΗ

Σε διαβούλευση η λαϊκή αγορά του Μασταμπά

Δημόσια Διαβούλευση για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς του Μασταμπά – Η κατάθεση τυχόν παρατηρήσεων και απόψεων θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου έως την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, χθες Τρίτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00. Το θέμα που την απασχόλησε ήταν «Δημόσια Διαβούλευση για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη στην 4η Δημοτική Κοινότητα (περιοχή «Μασταμπάς»)».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ. 13338/11.02.2020 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη, στην 4η Δημοτική Κοινότητα, περιοχή «Μασταμπάς» από την οδό Παρασκευοπούλου, στις οδούς που περιγράφονται στην αρ.16/2019 απόφαση της 4ης Δημοτικής Κοινότητας και συγκεκριμένα : Στην συνέχεια της οδού Παρασκευοπούλου από την συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου έως την συμβολή της με την Λ. Ιωνίας, αφήνοντας την οδό Μηνά Γεωργιάδου ελεύθερη για την ομαλή λειτουργία της κυκλοφορίας καθώς επίσης και όποιο άλλο κάθετο δρόμο χρειαστεί προς την Λ. Ιωνίας.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 το θέμα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέτει σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου και για δέκα (10) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες το θέμα της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη, στην 4η Δημοτική Κοινότητα, περιοχή «Μασταμπάς» στη συνέχεια της οδού Παρασκευοπούλου από την συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου έως την συμβολή της με την Λ. Ιωνίας, αφήνοντας την οδό Μηνά Γεωργιάδου ελεύθερη για την ομαλή λειτουργία της κυκλοφορίας καθώς επίσης και όποιο άλλο κάθετο δρόμο χρειαστεί προς την Λ. Ιωνίας.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η κατάθεση τυχόν παρατηρήσεων και απόψεων θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου έως την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020.

Για πληροφορίες: Βαγγέλης Ψυκάκος 2813 409429 / psykakos-v@heraklion.gr