ΚΡΗΤΗ

Σε κινητοποιήσεις καλεί το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου  

 

Κάλεσμα σε πανελλαδική κινητοποίηση στις 25 Ιανουαρίου στην Αθήνα με πορεία στο υπουργείο εργασίας απευθύνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου, με τον κλάδο να απαιτεί την αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων.

Την αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων διεκδικούν οι οικοδόμοι με τον κλάδο τους να έχει δεχθεί ιδιαίτερο πλήγμα στα χρόνια της κρίσης με αποτέλεσμα αρκετοί να μένουν άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αδυναμία να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα ένσημα αποκλείει πλήθος οικοδόμων από τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Καταβάλλεται το Δωρόσημο

Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας των οικοδόμων είχε ως αποτέλεσμα να γίνει η καταβολή του Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους και μέσω των υποκαταστημάτων ΕΦΚΑ στις ημερομηνίες 21, 27, 28, Δεκεμβρίου και 3, 4, 9, 10, Ιανουαρίου.

Ωστόσο οι οικοδόμοι εξακολουθούν να καταβάλουν το 2% του ποσού που τους αναλογεί για την πληρωμή των υπαλλήλων του ΙΚΑ, οι οποίοι όμως έχουν σταματήσει να το εισπράττουν από το 2013!

Οι πληρωμές στους δικαιούχους γίνονται εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των ωστόσο ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να εισπράττει 2% επί του ενσήμου για την πληρωμή υπερωριών των υπαλλήλων.