ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στα σοκάκια της πόλης

Ο μικρός κοιτάζει τον φακό και οι αγωγιάτες κουβαλούν την πραμάτεια τους