ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥΚΡΗΤΗ

Στα χωριά της Κρήτης τα ουράνια τόξα βγαίνουν δυο, δυο…

Δεν είναι υπερβολή ούτε σχήμα λόγου πως τα χωριά της Κρήτης διαφέρουν απο τα υπόλοιπά χωριά της Ελλάδας και οι φωτογραφίες το αποδεικνύουν.

Γι’ αυτό κι εγώ σεε ένα τέτοιο χωριό της Κρήτης ονειρεύομαι να τελειώσω τη ζωή μου… εκεί που τα ουράνια τόξα βγαίνουν δυο- δυο….

Ρ/Μ