ΚΡΗΤΗ

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος … οι λαγοκέφαλοι!

Συνεδριάζει, την Πέμπτη, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων έρχεται, μεταξύ των άλλων θεμάτων, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης που συνεδριάζει την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Το θέμα, τόσο της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού και στην Κρήτη όσο και της επιθετικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν, απασχολεί ολοένα και περισσότερο, με το ΕΛΚΕΘΕ μάλιστα, να έχει ήδη ανακοινώσει οδηγίες προς τους λουόμενους που θα βρεθούν μπροστά στους “λεσσεψιανούς μετανάστες”.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

1. Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής ΜΠΕ (ΣΜΠΕ), που αφορά το έργο με τίτλο: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ)», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 21864/1425/08.03.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

2. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

2.1 Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «1002217 ΔΡΟΜΟΣ ΣΠΗΛΙ ΡΕΘΥΜΝΟ» της εταιρίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ», που βρίσκεται εγκατεστημένος στο ύψωμα «Αγαράθες» (κορυφή Άνω Τσούνια), της ΤΚ Καρές, του Δήμου Ρεθύμνης, ΠΕ Ρεθύμνου και περιλαμβάνει συνοδό έργο οδοποιίας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 183/26-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.2 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αχλαδίων Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου» με φορέα έργου τη ΔEYA Δήμου Σητείας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 353/26-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.3 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Σφάκας Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου με φορέα έργου τη ΔΕΥΑ Δήμου Σητείας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 352/26-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.4 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Τουρλωτής Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου με φορέα έργου τη ΔΕΥΑ Δήμου Σητείας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 354/04-03-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.5 Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ ιδιοκτησίας Κοκκίνη Μαρίας στη θέση «Καντάρια» ΤΚ Βραχασίου Δήμου Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4024/15-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.6 Εργασίες συντήρησης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφ. Ενότητας Ηρακλείου, με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 823/13-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2.7 Υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα με την επωνυμία «GRAND HOTEL HOLIDAY RESORT», κατηγορίας 4* και δυναμικότητας 617 κλινών, ιδιοκτησίας “SUNTOS AE” στη θέση «Δράπανος» Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 576/12-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

2.8 Λατομείο μαρμάρου, από τους ΣΤΕΛΙΟ, ΜΑΡΙΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗ στην θέση «Στεναλώματα» ΤΚ Αηδονοχωρίου του Δήμου Μαλεβιζίου,σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 105/5-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

2.9 Νέος Σταθμος Υπεραστικών Λεωφορείων, ιδιοκτησίας «ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ», στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1212/16-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

3. Παρουσίαση και Συζήτηση του προβλήματος των Λεσσεψιανών μεταναστών στις θάλασσες της Κρήτης, με προσκεκλημένους από το ΕΛΚΕΘΕ-ΙΘΑΒΒΥΚ, το ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης και τα Τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.