ΚΡΗΤΗ

Στην τελική ευθεία το έργο της λ. Δικαιοσύνης με νέο εργολάβο

Ανοίγει τον βηματισμό του ο Δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να τρέξει το θέμα της αντικατάστασης του αναδόχου που θα αναλάβει να ολοκληρώσει το ημιτελές έργο της μεγάλης παρέμβασης ανάπλασης στο πλέγμα των οδών που συνδέονται με τη Δικαιοσύνης, μετά και τη δικαστική απόφαση που άνοιξε τον δρόμο για την οριστική έκπτωση του σημερινού εργολάβου.

Την ερχόμενη Πέμπτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει τη σύνθεση της επιτροπής παραλαβής του έργου της Δικαιοσύνης και παράλληλα να εγκρίνει τον τακτικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Ήδη η τεχνική υπηρεσία, όπως επιβεβαιώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Αναστασάκης, μέσα στα επόμενα 24ωρα θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης του έργου, σε ό,τι αφορά το οικονομικό και τεχνικό αντικείμενο ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την αντικατάσταση του νέου εργολάβου, που θα αναλάβει την ολοκλήρωση της παρέμβασης ανάπλασης.

Διαδικαστικά στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα κληθεί ο δεύτερος στη διαγωνιστική διαδικασία ανάδοχος στο έργο ανάπλασης της Δικαιοσύνης, όπου θα του προταθεί και επισήμως να αναλάβει το έργο.

Ο νόμος προβλέπει ότι θα του δοθεί ένα χρονικό περιθώριο δεκαπέντε ημερών να απαντήσει για το αν προτίθεται να ολοκληρώσει τη μεγάλη παρέμβαση της ανάπλασης. Βεβαίως ο εργολάβος μπορεί να απαντήσει και νωρίτερα ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία και να προκύψουν ταχύτερα αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση που δεν καρποφορήσουν οι συζητήσεις, θα γίνει προσέγγιση στον τρίτο κατά σειρά ανάδοχο της διαγωνιστικής διαδικασίας, που επίσης θα κληθεί στην Οικονομική Επιτροπή με το ίδιο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσει εντός 15νθημερου. Στην περίπτωση που δεν προκύψει αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση, το πιθανότερο είναι ο Δήμος Ηρακλείου να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου με τη διαδικασία της ανοιχτής διαπραγμάτευσης.

Η λύση αυτή προκρίνεται ως επιλέξιμη με δεδομένο το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχει παραλύσει το σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων, αλλά ακόμα και τα προβλήματα αυτά να ξεμπλοκάρουν, η Λότζια δεν έχει κανένα λόγο να μπει σε μια διαδικασία δημοπράτησης που στην καλύτερη περίπτωση θα αναδείξει ανάδοχο μέσα στους επόμενους εννέα μήνες.

Άλλωστε ο δήμαρχος κ. Β. Λαμπρινός έθεσε ήδη το θέμα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τονίζοντας ότι είναι στις προθέσεις του να συγκροτηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα αναλάβει τη διαδικασία της ανοικτής διαπραγμάτευσης με εργοληπτικές εταιρείες που θα μπορούν να αναλάβουν την ολοκλήρωση του έργου της ανάπλασης.

Όπως εξηγεί ο αντιδήμαρχος κ. Γ. Αναστασάκης, υπάρχει σήμερα το νομοθετικό πλαίσιο που δίνει διέξοδο σε τέτοιες εμπλοκές μέσα από τη διαδικασία της ανοικτής διαπραγμάτευσης που ακολουθείται στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης.

Στην περίπτωσή μας, η επίκληση της έκτακτης ανάγκης θεμελιώνεται απολύτως, με δεδομένο όλο το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί γύρω από το ημιτελές εργοτάξιο της Δικαιοσύνης και την αντικειμενική ανάγκη που υπάρχει προκειμένου η παρέμβαση ανάπλασης να ολοκληρωθεί.