ΚΡΗΤΗ

Στρατηγικό επενδυτή για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής αναζητά ο ΑΔΜΗΕ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης — Αττικής έδωσε στη δημοσιότητα η «Αριάδνη Interconnection», θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ.
Η επίμαχη πρόσκληση, η οποία αφορά το 39% των μετοχών της εταιρείας, έχει ήδη αποσταλεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Η επιλογή των επενδυτών μειοψηφίας θα γίνει σε δυο φάσεις. Θα προηγηθεί η φάση της προεπιλογής, στη βάση κριτηρίων χρηματοοικονομικής επιλεξιμότητας και προσωπικής κατάστασης, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υποβολή κατάθεσης προσφορών.
© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΜΗΕ
ΑΔΜΗΕ: Τι προκάλεσε το μπλακ άουτ στην Αττική
Οι επενδυτές που θα περάσουν την προεπιλογή, θα αποκτήσουν πρόσβαση στο «Virtual Data Room» της «Αριάδνης», όπου θα είναι διαθέσιμα τα τεχνικά, χρηματοοικονομικά και νομικά στοιχεία του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών, του business plan, του προτεινόμενου Συμφωνητικού Μετόχων (SHA) και Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας (SPA), αλλά και του Concession Agreement.
Προτεραιότητα κατά τη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έχουν οι πιστοποιημένοι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς από χώρες της Ε.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ άλλων, το ετήσιο όφελος από τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ (Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας) εκτιμάται στα 326 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος λειτουργίας της διασύνδεσης (2023), φθάνοντας σταδιακά στα 570 εκατ. ευρώ το 2043.