ΚΡΗΤΗ

Συνεργασία Δήμων – Περιφέρειας με το ΤΕΙ

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

 

Μια μεγάλη μελέτη-έρευνα ξεκινά το ΤΕΙ Κρήτης, με στόχο να καταγράψει το σύνολο των ενεργειακών καταναλώσεων των Δήμων και της Περιφέρειας, και στη συνέχεια να ανοίξουν οι δρόμοι ώστε να καλυφθούν οι καταναλώσεις αυτές μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο του νόμου για τον ενεργειακό συμψηφισμό

. Όλα αυτά στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Έρευνα – μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στην Περιφέρεια και τους Δήμους της Κρήτης. Στη σημαντική αυτή προσπάθεια συμπράττουν η Περιφέρεια, το ΤΕΙ Κρήτης και οι δήμαρχοι του νησιού.

Ο  περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε οραματικό το συγκεκριμένο έργο και μάλιστα, όπως ανέφερε, η Περιφέρεια Κρήτης θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους για την υλοποίηση του προγράμματος που αξιοποιεί τις ΑΠΕ στο νησί προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους.

Ο πρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης Νικόλαος Κατσαράκης  σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ανέφερε ότι «είναι μια σημαντική σύμβαση, μια σημαντική συνεργασία, με την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους του νησιού.  Έχει ως στόχο να βοηθήσει το έργο της Περιφέρειας και των Δήμων όσον αφορά τον ενεργειακό συμψηφισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το ΤΕΙ Κρήτης και τα εργαστήρια του έχουν υψηλή τεχνογνωσία σε θέματα Διαχείρισης Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στο ζήτημα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Οι ερευνητικές μας ομάδες και τα εργαστήρια μας μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά σε αυτή την προσπάθεια».

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας-Περιβάλλοντος-Χωροταξίας Νίκος Καλογερής τόνισε ότι «η μελέτη-έρευνα του ΤΕΙ Κρήτης θα δείξει το σύνολο των ενεργειακών καταναλώσεων των Δήμων και της Περιφέρειας  έτσι ώστε να εξετάσουμε στη συνέχεια πως μπορούμε να καλύψουμε τις καταναλώσεις αυτές μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στα πλαίσια του νόμου για τον ενεργειακό συμψηφισμό.

Είναι μία σημαντική μελέτη-έρευνα η οποία θα ολοκληρωθεί αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί ανά Δήμο, και συγκεκριμένα αναλυθούν όλες οι καταναλώσεις, και εξακριβωθούν οι ενεργειακές ανάγκες τους.

Στη συνέχεια θα προσδιοριστούν οι ΑΠΕ που θα απαιτηθούν για να καλύψουν αυτές τις απαιτήσεις ανά φορέα. Στο τελικό στάδιο θα παραδοθεί σε κάθε φορέα ολοκληρωμένος φάκελος έργου, έτσι ώστε ο κάθε Δήμος στη συνέχεια να υποβάλει, ανεξάρτητα αν το επιθυμεί, την πρότασή του για την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Όπως ανέφερε και ο περιφερειάρχης, εμείς ως Περιφέρεια, θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση για την υλοποίηση συνολικά του έργου με την αξιοποίηση της νομοθεσίας για ενεργειακές κοινότητες-ενεργειακούς συνεταιρισμούς,  ώστε να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση με τα αντίστοιχα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη».

Αντικείμενο σύμβασης

Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η εξειδικευμένη επιστημονική συνεπικουρία με τις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης για την ολοκληρωμένη ανάλυση και απεικόνιση των καταναλώσεων και εν συνεχεία τη διερεύνηση βιώσιμης επίλυσης της ενεργειακής αυτονομίας στο σύνολο των δημοτικών καταναλώσεων  στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Το σύνολο των απαιτούμενων ερευνητικών ενεργειών, υπό συνεργατική αντίληψη με τις αντίστοιχες δημοτικές υπηρεσίες, θα εκτελεσθούν από πολυπληθή διεπιστημονική ομάδα του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία θα αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 186.000 ευρώ.