ΚΡΗΤΗ

Τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία στην Κρήτη που αναβαθμίζονται

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρονται οι ιδρύσεις, οι καταργήσεις και οι αναβαθμίσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων που θα τεθούν σε ισχύ από το σχολικό έτος 2019-2020.

Αυτά είναι τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά που αναβαθμίζονται στην Κρήτη: