ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ:   Σπήλαιο συνδεδεμένο με θρύλους, παραδόσεις και ιστορία…

Η παράδοση λέει πως όταν η «Πόλη» έπεσε στα χέρια των Τούρκων, το εικόνισμα της Σοφίας του Θεού έφυγε από τον περίλαμπρο Ναό του Ιουστινιανού και φθάνοντας στην ελεύθερη ακόμη τότε Κρήτη, κρύφτηκε σ’ αυτό το Σπήλαιο.
Το μετέφεραν Κρήτες εθελοντές πολεμιστές, που μετά την πτώση της Βασιλεύουσας και με πολλές απώλειες, πήραν το δρόμο της επιστροφής μαζί με το εικόνισμα.
Θρύλος, Παράδοση, Ιστορία….
Το εικόνισμα αυτό από τότε συμβολίζει την δύναμη της ψυχής του Γένους, που σκλαβωμένη και χτυπημένη στα τείχη του Βυζαντίου, πήγε να συνεχίσει την ελευθερία της στην Κρήτη.
Εκεί που βρέθηκε το εικόνισμα κτίστηκε το μικρό και απέριττο εκκλησάκι της Σοφίας του θεού μέσα στο βράχο…
Στο εκκλησάκι αυτό διαδραματίστηκε κι ένα συγκλονιστικό ιστορικό δράμα, η Θυσία των Ψαρομηλίγκων.
Στον καιρό της Ενετοκρατίας ο τότε Επίσκοπος Κισάμου Μισαήλ Ψαρομήλιγγος, κάλεσε τον αδερφό του, πατέρα ενός γενναίου πολεμιστή, επικηρυγμένου όμως από τους Βενετούς και συμφώνησαν να αμνηστευτεί ο ανιψιός του και να κηρύξει την επανάσταση.
Μετά τη συμφωνία αυτή μεταξύ των δύο αδελφών, ο Επίσκοπος κάλεσε τον ήρωα ανιψιό του στο εκκλησάκι και τον όρκισε να κάνει εκείνο που επιτάσσει το πατριωτικό χρέος.
Όταν όμως ο νέος έμαθε ότι απαιτούνταν ν’αποκεφαλίσει τον Επίσκοπο θείο του και τον πατέρα του και να πάει τα κεφάλια τους στους Ενετούς για να γλιτώσει εκείνος, αρνήθηκε τον όρκο του…
Τα λόγια όμως και οι εξορκισμοί του μάρτυρα Επισκόπου για τη λευτεριά της Κρήτης, τον έπεισαν εν τέλει να κρατήσει τη σκληρή υπόσχεσή του και να θυσιάσει τον Θείο και τον πατέρα του για τη λευτεριά της Κρήτης.
Έτσι το Σπήλαιο της Σοφίας του Θεού Τοπολίων δεν είναι καθαγιασμένο μόνο μέσα από τους Βυζαντινούς θρύλους και την παράδοση, αλλά και με το Εθνικό δράμα της οικογένειας Ψαρομηλλίγγων.
Ίχνη βέβαια ζωής και λατρείας, όπως σε όλα τα σπήλαια της χώρας βρέθηκαν πολύ πολύ νωρίτερα…..

http://sadentrepese.blogspot.com/