ΚΡΗΤΗ

Τιμητική εκδήλωση για την 75η επέτειο της Μάχης στο Σφακάκι στα Ανώγεια

Για συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση τιμής για τη Μάχη στο Σφακάκι στα Ανώγεια. Το κάλεσμα για την εκδήλωση έκανε η ΚΟ των Ανωγείων του ΚΚΕ με την ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ.

Αρχικά, για την εκδήλωση της 75ης επετείου της Μάχης καλούσαν στη θέση «Σφακάκι» ό-που υπάρχει μνημείο. Σε εκείνη την τοποθεσία άνοιξε την εκδήλωση ο Αντώνης Ρούλιος, νυν δημοτικός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», αναφερόμενος στο ιστορικό της μά-χης. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η μάχη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία διότι δεν σκοτώθηκε ούτε τραυματίστηκε κανείς – ούτε από τους αιχμαλώτους, ούτε από τους απελευθερωτές τους του εφεδρικού ΕΛΑΣ Ανωγείων. Απεναντίας, πιάστηκαν όλοι οι Γερμανοϊταλοί φασί-στες που είχαν συλλάβει τα 98 γυναικόπαιδα. Ανέφερε, τελειώνοντας, ότι «χαμένες μάχες είναι μόνο αυτές που δε δίνονται».

Προς τιμήν των αγωνιστών, έγινε κατάθεση στεφάνου από το Γιάννη Ανδρουλιδάκη, α-ντιπρόεδρο της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε στην πλατεία Αρμί στα Ανώγεια. Την εκδήλωση άνοιξε ο γραμ-ματέας της ΚΟ Ανωγείων του ΚΚΕ Βασίλης Φασουλάς, όπου υποδέχτηκε καλωσορίζο-ντας αυτούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Μιχάλης Σφακιανάκης, συνταξιούχος δικηγόρος και ηθο-ποιός, διαβάζοντας την ιστορική συνέντευξη του Μανώλη Μανουρά ή Σμαϊλομανώλη. Ήταν ο επικεφαλής υλοποίησης της απόφασης απελευθέρωσης των 98 γυναικόπαιδων.

Την ομιλία στην εκδήλωση πραγματοποίησε ο Στέλιος Ορφανός, μέλος της ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ και περιφερειακός σύμβουλος εκλεγμένος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», όπου με-ταξύ άλλων είπε: «Αιτία του πολέμου ήταν η όξυνση των ανταγωνισμών μεταξύ των μονο-πωλίων. Σε μια φάση, μετά τη μεγάλη κρίση του 1929, που προσπαθούσαν να ξανασηκώ-σουν την κερδοφορία τους ρίχνοντας στην εξαθλίωση την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα των χωρών τους.
Οι ανταγωνισμοί δε σταμάτησαν με τον πόλεμο. Οξύνθηκαν. Οξύνθηκαν και μετά τον πό-λεμο. Οδήγησαν στη μεγάλη κρίση της τελευταίας δεκαετίας που βιώσαμε στην Ελλάδα με τραγικό τρόπο, με κάθε είδους κυβερνήσεις, δεξιές ή δήθεν αριστερές, αυτοδύναμες ή συ-νεργασίας». Συνεχίζοντας είπε: «Η Λαϊκή Συμμαχία που επιδιώκουμε, παλεύει και βάζει στόχο μια άλλη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας, να υιοθετεί την κοι-νωνικοποίηση των μονοπωλίων, όλων των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, το κεντρι-κό σχεδιασμό, τον εργατικό – κοινωνικό έλεγχο.

Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε από τη Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη, από τη μάχη στο Σφα-κάκι, από τους ήρωες της εργατικής τάξης».

Η συνέχεια δόθηκε με την προβολή της ταινίας που σκηνοθέτησε ο Λευτέρης Χαρωνίτης με θέμα «η μάχη στο Σφακάκι, 7 Αυγούστου 1944» από το «3ο ολοκαύτωμα» που είναι παραγωγή του Δήμου Ανωγείων. Η εκδήλωση τιμής κορυφώθηκε με παραδοσιακή μουσική από το Χάρη Φασουλά και το συγκρότημά του.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο νεοεκλεγμένος δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλο-γιάννης και ο νεοεκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπέιρωση» Στέλιος Σταυρακάκης. Επίσης, παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της ΕΠ Κρήτης και της Τομεακής Ε-πιτροπής Ρεθύμνου του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.