ΚΡΗΤΗ

Τι θα ισχύσει με τη δίχρονη προσχολική αγωγή στο Δήμο Μαλεβιζίου

 

Η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι η κοινή υπουργική απόφαση 127860/Δ1/13-8-2019 δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Μαλεβιζίου να συνεχίσει το σχεδιασμό του για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019-20.

Έτσι, όπως τονίζεται, το γεγονός της εξαίρεσης δεν αφαιρεί από το Δήμο τη δυνατότητα να υποδεχθεί όσα προνήπια έχουν εγγραφεί και επιθυμούν να φοιτήσουν (ακόμη και το σύνολο των εγγραφών).

Και σημειώνεται ακόμη ότι η στέγαση τους είναι εξασφαλισμένη στις αίθουσες του 1ου Δημοτικού σχολείου Γαζίου (που θα μεταστεγαστεί στο νέο σχολικό κτίριο) και ο Δήμος Μαλεβιζίου με τον τρόπο αυτό εφαρμόζει άτυπα τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος μη φοίτησης των προνηπίων.

Όσοι όμως γονείς προνήπιων δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στα νηπιαγωγεία του δήμου, μπορούν να απευθυνθούν σε παιδικούς σταθμούς που υπάρχουν κενές θέσεις.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο για τη φετινή σχολική χρονιά, πλέον του χρόνου η φοίτηση των προνηπιών θα είναι υποχρεωτική.