ΑΠΟΨΕΙΣ

Το   Διαδίκτυο  <<σπάει>> την Καραντίνα του Κορωνοϊου…..

 

 

του Δημήτρη Κ. Σαρρή*

 

                                                                                                                  

Η Καραντίνα, που επιβλήθηκε με αφορμή την πανδημία του Κορωνοϊού  ,με εκπληκτική  πραγματικά λαϊκή κατανόηση και ανοχή , έκοψε τις όποιες  γέφυρες  προσωπικής επικοινωνίας ,μεταξύ των πολιτών,πράγμα που ξένισε ,ενόχλησε και  προβλημάτισε για το  πότε θα λήξει αυτή η ,,πρωτοφανής ,δοκιμασία.

Λύση,λυτρωτική,σε αυτό το αδιέξοδο ,έδωσε το Διαδίκτυο.

Οι Τηλεδιασκέψεις ,η Τηλεδιδασκαλία.Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο , κινητά Τηλέφωνα,τα Τάμπλετ ,τα PC τα 4G ,τα 5G κλπ, πρωταγωνιστούν  στην<< Νέα Εποχή>>.

Όλα αυτά έγιναν δυνατά γιατί οι Νέες Τεχνολογίες ,αυτή η εκπληκτική Ανθρώπινη κατάκτηση της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης κυριαρχούν στην ζωή των σύγχρονων Κοινωνιών .

Οι Ν..Τ . με τη δυναμική που έχουν αναπτύξει, τα τελευταία χρόνια, έχουν επιφέρει μεγάλες «επαναστατικές» αλλαγές και έχουν ανατρέψει τις μέχρι σήμερα δοσμένες αποδεκτές απόψεις, οδηγώντας στη συναρπαστική Κοινωνία των Πληροφοριών..

Οι Ν.Τ. σήμερα επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης και παρεμβαίνουν ουσιαστικά στη διεθνή ανακατανομή των πόρων.

Η δημιουργία της απαιτούμενης Τεχνολογικής Υποδομής  απαιτεί τεχνογνωσία, διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων και επιστημονική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο.

Οι Ν.Τ, σαν μοχλός ανάπτυξης της Κοινωνίας των Πληροφοριών, επιτυγχάνουν το στόχο τους, εφ’ όσον το κοινωνικό όφελος που προκαλούν είναι πολλαπλάσιο του κόστους κατασκευής τους.

Με τις νέες τεχνικές επικοινωνίας, οι νέες τεχνολογίες έχοντας στη διάθεσή τους όγκο χρήσιμων πληροφοριών, παρεμβαίνουν στις εργασιακές σχέσεις και στην πολιτιστική συνείδηση και συμπεριφορά του ατόμου.

Η μετάβαση βέβαια στη νέα κοινωνία πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο ομαλά.  Γι’ αυτό απαιτείται η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, που θα καθορίζει τις ορθές διαδικασίες , οι οποίες θα διασφαλίζουν την ομαλή αυτή μετάβαση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξειδικεύσει ένα τέτοιο πλαίσιο, που περιλαμβάνει τις αρχές λειτουργίας της κοινωνίας των πληροφοριών , καθώς και την Πράσινη Βίβλο που αφορά στην απελευθέρωση  των τεχνολογικών υποδομών, που επιδρά καίρια στο μέλλον των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών.

 


Το 1995, η Ελληνική Κυβέρνηση υιοθέτησε,για πρώτη φορά, την πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την «Ελληνική στρατηγική στην Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ο βασικότερος όμως από τους τομείς που αλληλεπιδρούν στην κοινωνία και την οικονομία είναι η Τεχνολογική  Υποδομή, που αποτελεί κύρια προϋπόθεση για την ίδια την ύπαρξη της Κοινωνίας των πληροφοριών, .

Ποια είναι όμως η υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα της υποδομής των δικτύων μέσω των οποίων διοχετεύονται οι πληροφορίες;

Αποτελεί κοινό τόπο ότι η οικονομική ευρωστία και οι ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται ευθέως από την τελειότητα και την καλή «βατότητα» των «Λεωφόρων της Πληροφορίας».

Η σημερινή όμως εικόνα των υπαρχόντων δικτύων και των υπηρεσιών που προσφέρουν δεν ανταποκρίνεται ,επαρκώς,στις προσδοκίες αυτές.

Η εξομάλυνση άλλωστε των διαφορών ανάμεσα στους διάφορους εθνικούς ή ιδιωτικούς Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια.

Εθνικά επί μέρους συμφέροντα συγκρούονται με εκείνα της Ε.Ε, οι τηλεπικοινωνίες και η τηλεόραση έχουν διαφορετικά κέντρα αποφάσεων και δεν υπάρχει μηχανισμός που θα συντονίζει την κοινή Διαδικτύωση ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης με οπτικό δίκτυο, παρά τις επί μέρους προσπάθειες του ιδιωτικού ιδιαίτερα τομέα.

Οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί αναπτύσσουν, συνήθως, τις «Λεωφόρους της Πληροφορίας» ανάλογα με την εμπορική τους ζήτηση.

Υπάρχει μυστικοπάθεια και καχυποψία ανάμεσα στους διάφορους τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, αρνούνται να ανταλλάξουν πληροφορίες, κάθε ένας Οργανισμός θέλει να χτίσει το δικό του δίκτυο υπηρεσιών με αποτέλεσμα το υψηλό κόστος.

Υπολογίζετo ,  πριν μερικά χρόνια, oτι   το 80% των οπτικών ινών που έχουν τοποθετηθεί στην Ευρώπη, παρέμεναν ασύνδετες, ώστε να αυξηθούν τα κέρδη των Οργανισμών, πριν την ημερομηνία απελευθέρωσης των υπηρεσιών των Τηλεπικοινωνιών.

Ενώ σήμερα  οι Ευρωπαϊκές Λεωφόροι των Πληροφοριών  έχουν άλλες  δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή τεχνολογία, στην κινητή και σταθερή τηλεφωνία, στα ψηφιακά δίκτυα και στην καλωδιακή και δορυφορική υποδομή..

Τα όποια θεσμικά αδιέξοδα ,πρέπει να λύνονται   πρώτα πολιτικά.  Αν δεν λυθούν , τότε οι Ευρωπαϊκές Λεωφόροι των Πληροφοριών θα μοιάζουν με αδιέξοδους δρόμους και θα έχουν μεγάλα κόστη υπηρεσιών.

Όσον αφορά στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα, η χώρα μας χαρακτηρίζεται από τη χαμηλή ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρονται στον πολίτη, τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης.

Η ελληνική αγορά της Πληροφορικής αναπτύσσεται σταθερά μεν αλλά άναρχα.

Η αγορά υλικού Η/Υ είναι μεγαλύτερη από την αγορά λογισμικού.

Παρουσιάζεται δε στη χώρα μας υστέρηση στην εφαρμογή της Πληροφορικής, σαν χρήσιμου εργαλείου αναδιοργάνωσης των δομών των επιχειρήσεων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Πρέπει να υπάρξει μία συγκεκριμένη πολιτική για τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής, που θα κατατείνει στην ενίσχυση εταιρειών, που θα διαθέτουν την τεχνογνωσία και το μέγεθος, ώστε να μπορούν να στηρίξουν παραγωγικές δραστηριότητες σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Η επιτυχίας βέβαια της Κοινωνίας της Πληροφορίας προϋποθέτει πέραν της υλικής τεχνολογικής υποδομής, την υποδομή  σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Πρέπει να υπάρξουν πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε με τη χρησιμοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ενός καλά εκπαιδευμένου και καταρτισμένου προσωπικού, η χώρα μας να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό.

Χωρίς την αναγκαία επένδυση στους ανθρώπινους πόρους και την απόκτηση ειδικών προσόντων από το ανθρώπινο δυναμικό τους, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπτύξουν τις επιδόσεις των νέων μεθόδων παραγωγής, ώστε να επιτύχουν τέτοια ποιότητα αγαθών και προσφερόμενων υπηρεσιών για να είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες στις παγκόσμιες αγορές.           

(*τ.Υφυπουργός Μεταφ,Επικοιν,Νομάρχης Ηρακλείου)