ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Ηράκλειο χθες και σήμερα.

Σήμερα θα κάνετε ένα ταξίδι στο παρελθόν και στον παρόν του Ηρακλείου.. Το πρώτο βίντεο δείχνει το Ηράκλειο πως ήταν το 1961 ενώ στο δεύτερο δείχνει το Ηράκλειο όπως είναι τώρα(περίπου δηλαδή γιατί το βίντεο φτιάχτηκε για τους ολυμπιακούς αγώνες του 2004 τότε που ήταν ολυμπιακή πόλη).
 http://sofoscrete.blogspot.gr