ΚΡΗΤΗ

Το θέμα του ΒΟΑΚ στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης όπου γίνεται ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη

άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 όσον αφορά την ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 111667/21-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

 

  – (εισηγήτρια των αριθμ. 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 θεμάτων η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα )

 

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση 3ης Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης ΠΚ/ΠΕ έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

 

2.2 Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2018, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 133426/14-6-2018 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Λασιθίου.

 

   – (εισηγητές ο εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού κ Βαμιεδάκης Μιχάλης και η Γενική Δ/ντρια Ανάπτυξης ΠΚ κα. Αντωνακάκη Μάρω).

 

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 32 (παρ. 2γ) του Ν. 4412/2016 της γεωτεχνικής έρευνας με τίτλο: «Υδροαρδευτικά έργα και υποστηρικτικές μελέτες, με Κ.Α. 2014ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ 002. Υποέργο: Εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας σε θέσεις κατολισθήσεων για τη σύνταξη γεωτεχνικών μελετών κατά μήκος των οδικών αξόνων “Ηρακλείου – Βιάννου” & “Ηρακλείου – Μοιρών (Ε.Ο. 97) “ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 126474/06-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  ΠΚ.

– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ κα Ιερωνυμάκη Κέτη).

 

  1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

4.1 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες πιλοτικής δράσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου NICHE – Building innovative food value chains in regions / Χτίζοντας καινοτόμες αλυσίδες αξίας τροφίμων (πρόγραμμα INTERREG EUROPE), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων κ. Αλεξάκης Γιώργος).

 

  1. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

5.1 Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας, μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρέθυμνου και του Δήμου Αμαρίου, για την υλοποίηση της πράξης:  «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΜΑΝΩΛΗ ΝΟΥΚΑΚΗ» και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή του προαναφερόμενου σχεδίου και των σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία)