ΚΡΗΤΗ

Το 40% των επιχειρήσεων στην Κρήτη είναι οικογενειακές δίχως εργαζόμενους

Ενδεικτικά της κατάστασης στην αγορά εργασίας τα αποτελέσματα έρευνας στο πλαίσιο προγράμματος της Περιφέρειας

– Η ανεργία πλήττει κυρίως την ομάδα 55 ως 67 ετών, ενώ η αυταπασχόληση στους νέους δεν ευνοείται

– Παρουσιάζονται σήμερα οι δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την Αγορά Εργασίας
“Sponsored links”

Η ανεργία συνεχίζει να πλήττει την ηλικιακή ομάδα 55-67, εκ των οποίων οι περισσότεροι από τους μισούς ανέργους είναι μακροχρόνια άνεργοι. Την ίδια στιγμή, στην Κρήτη παρατηρείται η τάση των μικρών επιχειρήσεων να περικόψουν δαπάνες προσωπικού μεταβαλλόμενες σε αμιγώς ατομικές επιχειρήσεις, ενώ στις χαμηλότερες ηλικιακά ομάδες η αυτοαπασχόληση και η επιχειρηματικότητα δεν ευνοούνται. Ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων (40%) στην Κρήτη είναι προσωπικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους. Μάλιστα σημειώθηκε σημαντική αύξηση ως προς το συγκεκριμένο ποσοστό, της τάξεως του 15%, από το 2016.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας σε επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό που διεξήχθη για το 2017 στο νησί μας στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και ενεργοποίησης ανέργων που διενεργεί η Περιφέρεια Κρήτης, ως πρώτη δράση της αξιοποίησης των προτάσεων από την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν.

Για το λόγο αυτό, συνάντηση εργασίας με θέμα τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή και ώρα 10:30 το πρωί στο γραφείο του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο μεγάλης κλίμακας. Αντικείμενο του είναι η διαχρονική και πολύ-επίπεδη παρακολούθηση των τάσεων και η διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014- 2020», ξεκίνησε το Μάρτιο του 2016 και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2022.Υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στη συνάντηση θα γίνει ενημέρωση από την τριμελή Ομάδα Διοίκησης του Έργου (ΟΔΕ), που αποτελείται από τους Καθηγητή Μιχάλη Ταρουδάκη (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Καθηγητή Νίκο Παπαδάκη και Καθηγητή Βαγγέλη Τζουβελέκα. Η Ομάδα έργου είναι διεπιστημονική, κι αποτελείται από Καθηγητές και Ερευνητές από 7 Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως και εξωτερικούς συνεργάτες.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Φλουρής, Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Σύμβουλος Απασχόλησης, υπάλληλος του Τμήματος Δια βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Περιφέρειας Κρήτης θα παρουσιάσει το πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες.

H έρευνα

Τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας σε επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό που διεξήχθη για το 2017 και συνακόλουθα τα βασικότερα χαρακτηριστικά και τάσεις της αγοράς εργασίας για το 2017, είναι τα ακόλουθα:

– Δείκτης Απασχολησιμότητας και ανεργίας: Παρατηρήθηκε μείωση της ανεργίας, από την οποία πλήττονται κυρίως οι ηλικιακές ομάδες 18-24 και 55-67. Η μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει να πλήττει την ηλικιακή ομάδα 55-67. Περισσότεροι από τους μισούς ανέργους είναι μακροχρόνια άνεργοι. Η μακροχρόνια ανεργία δείχνει να μεγαλώνει όσο αυξάνει η ηλικία των ανέργων.

– Δείκτης επιπέδου εισοδημάτων και οικονομικής κατάστασης εργατικού δυναμικού: Τα εισοδήματα του εργατικού δυναμικού παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το έτος 2016, ενώ παρατηρήθηκε μια θετικότερη αίσθηση για την οικονομική κατάσταση που βιώνει το ανθρώπινο δυναμικό.

– Δείκτης αυτοαπασχόλησης/οικογενειακής επιχείρησης: Παρατηρήθηκε η τάση των μικρών επιχειρήσεων να περικόψουν δαπάνες προσωπικού μεταβαλλόμενες σε αμιγώς ατομικές επιχειρήσεις. Στις χαμηλότερες ηλικιακές ομάδες η αυτοαπασχόληση και η επιχειρηματικότητα δεν ευνοούνται. Οι αυταπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αποτελούν το 48% των εργαζομένων, ενώ το 52% εργάζονται ως υπάλληλοι/ εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Η πολυπληθέστερη επαγγελματική κατηγορία είναι αυτή των απασχολούμενων στην παροχή υπηρεσιών- πωλητών. Σε σχέση με το 2016, το 2017 παρατηρείται σημαντική αύξηση στο ποσοστό των ειδικευόμενων τεχνιτών. Η πλήρης εργασία καταγράφηκε αυξημένη (από 67% το 2016 σε 76% το 2017), ενώ φαίνεται να υποχωρούν η μερική (από 22% σε 16%) και η εκ περιτροπής απασχόληση (από 11% σε 8%). Αναφορικά με το πλαίσιο εργασίας για ους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία, οι μόνιμες συμβάσεις (61% έναντι 49% το 2016) έχουν προβάδισμα έναντι των συμβάσεων ορισμένου έργου (34% έναντι 44% το 2016), ενώ η αδήλωτη εργασία εκτιμάται περί το 5%.

– Δείκτης οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων: Ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων (40%) στην Κρήτη είναι προσωπικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους. Μάλιστα σημειώθηκε σημαντική αύξηση ως προς το συγκεκριμένο ποσοστό, της τάξεως του 15%, από το 2016.Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων/ ιδιοκτητών επιχειρήσεων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού είναι 48,5%. Παρατηρείται αύξηση της αυτοαπασχόλησης/ επιχειρηματικότητας όσο αυξάνει η ηλικία. Εντοπίσθηκε μια οριακή βελτίωση της αίσθησης των επιχειρήσεων για την οικονομική κατάσταση που βιώνουν, σε σχέση με το 2016. Οι επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης είναι στην καλύτερη οικονομικά κατάσταση ενώ οι επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών δηλώνουν ότι βρίσκονται σε οριακή κατάσταση επιβίωσης. Το πρόβλημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων παραμένει σοβαρό, καθώς 23% δήλωσαν ότι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και η επιβίωση τους είναι οριακή, ενώ 4% των επιχειρήσεων δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον στις υποχρεώσεις τους.

– Δείκτης ζήτησης και προσφοράς προσόντων και δεξιοτήτων: Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες, η ψηφιακή ικανότητα, η πρωτοβουλία στην επιχειρηματικότητα και η διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων φαίνονται να είναι οι τομείς που παρατηρείται η μεγαλύτερη ανάγκη βελτίωσης. Η πρόβλεψη για κατηγορίες επαγγελμάτων με την μεγαλύτερη ζήτηση για εργασία τους 6 πρώτους μήνες του 2018 ήταν οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές και ακολούθησαν οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι ειδικευμένοι τεχνίτες. Φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση τόσο ως προς την αξιολόγηση όσο και ως προς την προτεραιοποίηση για τις ανάγκες σε δεξιότητες, ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό και τους εργοδότες.
– Δείκτης επίδρασης των προγραμμάτων κατάρτισης στην απασχόληση: Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις που έχουν εργαζόμενους δεν παρέχουν κανενός είδους κατάρτιση. Από τις επιχειρήσεις που προσφέρουν κατάρτιση στους εργαζόμενους του, το 82% το κάνουν σε ετήσια βάση. Επιπλέον, μόνο το 25% του εργατικού δυναμικού που έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης το έχει κάνει με έξοδα του εργοδότη του. Τα προτεινόμενα αντικείμενα κατάρτισης από το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις συνάδουν με την αποτύπωση των αναγκών τους: δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες σχετικές με τις πωλήσεις, γνώσεις υπολογιστών, ανάπτυξη επιχειρηματικής ικανότητας και τεχνικές διαπραγμάτευσης.

Στοιχεία για τον περιφερειακό μηχανισμό αγοράς εργασίας

Ο Περιφερειακός Μηχανισμός δομείται στους κάτωθι άξονες/ Δράσεις:

Η Δράση 1, αφορούσε την επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά εργασίας και υλοποιήθηκε με δευτερογενή ποσοτική ανάλυση, όσο και πρωτογενή ποσοτική και ποιοτική έρευνα τόσο σε επιχειρήσεις όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό της Κρήτης, απολήγοντας στην πλήρη ανάλυση τάσεων και μετασχηματισμών στην αγορά εργασίας το 2016.

Η Δράση 2 αφορά στην επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων της αρχικής μέτρησης (2016), σε βάθος πέντε (5) ετών, ήτοι 2017 έως 2021, με κυλιόμενες ετήσιες ποσοτικές έρευνες στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις και επανάληψη της ποιοτικής έρευνας σε ομάδες εστίασης και επιχειρηματίες (2018-2019), με στόχο τον εντοπισμό πιθανών μεταβολών στις συνθήκες της αγοράς εργασίας, την ανατροφοδότηση των ευρημάτων και τη συγκριτική ανάλυση. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση και η ανάλυση της Αγοράς Εργασίας για το 2017, ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα για το 2018 (τα αποτελέσματα θα υποβληθούν στην Περιφέρεια τον Ιανουάριο του 2019).

Η Δράση 3 αφορά στην ερευνητικά-θεμελιωμένη Πρόταση Ανάπτυξης- Σχεδιασμό και Αναπροσαρμογή Προγράμματος Reskilling-Κατάρτισης στην Περιφέρεια Κρήτης. Το αρχικό Πρόγραμμα- Πλαίσιο reskilling ολοκληρώθηκε το Μάη του 2018 και ήδη έγινε πιλοτική εφαρμογή του από την Περιφέρεια, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Η επικαιροποίηση του θα γίνει εντός του 2019, στη βάση των ερευνητικών δεδομένων της Δράσης 2.

Τέλος η Δράση 4, αφορά στις ενέργειες δημοσιότητας, ενημέρωσης και προβολής του Έργου και η Δράση 5 τις διαδικασίας Διασφάλισης Ποιότητας.

agonaskritis.gr