ΑΠΟΨΕΙΣ

Το << Ψηφιακό Χρήμα>>

 

του Δημήτρη Κ. Σαρρή

     Ένα εντελώς καινούργιο σκηνικό στην καθημερινή μας ζωή και ιδιαίτερα στο επιχειρηματικό περιβάλλον έχουν διαμορφώσει οι νέες ραγδαίες και εκπληκτικές Τεχνολογικές Εξελίξεις,  στους τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

     Η πρόοδος αυτή της Τεχνολογίας και οι πρακτικές της εφαρμογές, δεν μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον Τραπεζικό και γενικότερα τον Χρηματοοικονομικό τομέα.

     Στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη  οι περισσότερες Τράπεζες και η Βιομηχανία της Πληροφορικής πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις, στηριγμένες στις νέες Τεχνολογίες. 

     Χρήστες του INTERNET ήδη έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

   

     Τα Τραπεζικά πληροφοριακά συστήματα  εξυπηρετούν τη Χρηματοοικονομική αγορά , κάθε μέρα και περισσότερο και όλα τα προϊόντα λαμβάνουν ψηφιακή μορφή.

     Για το λόγο αυτό μια νέα μορφή χρήματος έχει κάνει εντυπωσιακά την εμφάνισή της στην Διεθνή Αγορά, το λεγόμενο ψηφιακό ή ηλεκτρονικό χρήμα.

     Το ψηφιακό χρήμα διακινείται με ασφάλεια ταχύτητα και ευκολία μέσα από τις υποδομές του διαδικτύου.

     Ταυτόχρονα έχουμε την με νέα μέσα αποθήκευση των αξιών, την ανάπτυξη “έξυπνων” καρτών και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

     Αποτέλεσμα αυτής της σημαντικής τεχνολογικής βελτίωσης είναι η μείωση του κόστους συναλλαγών και η ταχύτατη ολοκλήρωσής τους.

     Στο σύντομο μέλλον προβλέπεται, χωρίς να αποτελεί υπεραισιόδοξη άποψη, ότι το χάρτινο χρήμα θα αντικατασταθεί πλήρως από το ψηφιακό χρήμα και όλες οι συναλλαγές θα γίνονται μέσω μιας ηλεκτρονικής κάρτας ή ηλεκτρονικών υπολογιστών,  που θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αχρηστεύοντας ακόμα και την αιτία ύπαρξης πολλών Τραπεζικών Υποκαταστημάτων.

     Η αντικατάσταση, λοιπόν, μέρους του χάρτινου χρήματος από το ψηφιακό υποκατάστατό του, είναι μια πραγματικότητα και το κοινό ήδη έχει εξοικειωθεί στη χρήση των πλαστικών ηλεκτρονικών καρτών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

     Με τη λειτουργία δε της ψηφιακής τηλεόρασης στη χώρα μας σε σύντομο διάστημα, θα παρέχεται  η δυνατότητα πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα και μέσα από αυτήν.

     Σε πολλές χώρες του εξωτερικού καταναλωτές μπορούν να  μετατρέψουν το συμβατικό χρήμα σε ψηφιακό, το οποίο φυλάσσεται στα αρχεία μιας τράπεζας ή άλλης ανάλογης ιδιωτικής  εταιρείας και πιστώνεται μέσω ηλεκτρονικού δικτύου.

     Ήδη το ψηφιακό χρήμα χρησιμοποιείται μέσω του INTERNET κύρια στον τομέα των τηλεαγορών.

      Το ηλεκτρονικό χρήμα λύνει πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η διαχείριση και η διακίνηση του συμβατικού χρήματος, όπως είναι η παραχάραξή του, το μεγάλο κόστος κλπ.

     Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών των τραπεζών,  τις υποχρεώνουν να προσανατολιστούν στην προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών και νέων προϊόντων.

     Το ψηφιακό χρήμα και η χρήση των έξυπνων καρτών, προϊόντα των τεχνολογικών εξελίξεων, βοηθούν στην διεύρυνση των τραπεζικών εργασιών, όπως το  ON LINE σύστημα και στη καλύτερη και ασφαλέστερη αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων.

     Αρχικά ο ρόλος των “έξυπνων” καρτών περιορίζονταν στην πρόσβαση και στην επικοινωνία του χρήστη  με την τράπεζά του, σε σύντομο χρόνο όμως οι κάρτες θα χρησιμοποιούνται ως πολυκάρτες, που σημαίνει ότι θα μπορούν να αναγνωρίζονται και από άλλες οικονομικές τραπεζικές επιχειρήσεις, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα .

     Ο κύριος όγκος των οικονομικών συναλλαγών θα διεκπεραιώνεται πλέον μέσα από νέες υπηρεσίες και μεγάλα ποσά θα μεταφέρονται, μέσα από τηλεπικοινωνιακούς διαύλους.

     Στην Ελλάδα το σύστημα ΔΙΑΣ έχει ήδη αναπτύξει την υποδομή του και μεγάλες συναλλαγές διακινούνται αποτελεσματικά μεταξύ των τραπεζών με αυτόματο τρόπο.

     Παράλληλα προωθείται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ανταλλαγής βάσεων δεδομένων (τράπεζες πληροφοριών) που διευκολύνουν την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη συναλλαγή των τραπεζών και των πελατών τους.

     Ένα σημαντικό δε πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών, το πρόγραμμα ΤAXIS, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας, που είναι το μεγαλύτερο πακέτο πληροφορικής σήμερα στη χώρα μας.

 Η ” κοινωνία της  πληροφορίας ” στην πρακτική της εφαρμογή στοχεύει:

Α. Στη βελτίωση των υπηρεσιών, δημοσίων και ιδιωτικών, που παρέχονται στον πολίτη.

Β. Στην ισχυροποίηση της χώρας μας, με τη βελτίωση των τεχνολογικών της υποδομών στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή στίβο.

     Η απρόσκοπτη πρόσβαση στις επιστημονικές, πολιτιστικές και επιχειρηματικές πληροφορίες, μέσα από απλές διαδικασίες και οικονομικά προσιτές υποδομές, αποτελούν την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την  επιβίωση της χώρας στο Διεθνή ανταγωνισμό.

     Η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αλλαγών που συντελούνται στον τραπεζικό χώρο, μπορεί  να είναι νικηφόρα, μόνο με τη χρήση νέων τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων.

     Ο νέος τρόπος προσέγγισης  των πελατών από τις τράπεζες μέσα από το διαδίκτυο θα αυξήσει όχι μόνο την πελατεία τους αλλά και αυτονόητα τα κέρδη τους και το μερίδιό τους στην αγορά.

     Προϋπόθεση επιτυχίας των προγραμμάτων αυτών είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός τους, ώστε να μπορούν να καλύψουν και μελλοντικές ανάγκες που θα προκύψουν από τις ραγδαίες εξελίξεις στο τραπεζικό χώρο.

     Η χώρα μας πρέπει να δραστηριοποιηθεί άμεσα,  ώστε βασισμένη τόσο στο υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού μας όσο και της τεχνολογικής μας υποδομής, να διαδραματίσει κύριο ρόλο στο Διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον.