ΚΡΗΤΗ

Τρίτο πανεπιστήμιο για την Κρήτη

ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα αποκτά η Κρήτη μετά το «Πανεπιστήμιο Κρήτης» και το «Πολυτεχνείο Κρήτης». Πρόκειται για το «ΤΕΙ Κρήτης» το οποίο πλέον θα πανεπιστημιοποιηθεί.

Το νέο ίδρυμα θα έχει 15 τμήματα και πέντε σχολές και αποτελεί μοναδική περίπτωση στα σχέδια ριζικής αλλαγής του ακαδημαϊκού χάρτη καθώς δεν προκύπτει από συγχώνευση δύο ιδρυμάτων. Αντιθέτως, ορισμένα τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης πανεπιστημιοποιούνται, ενώ κάποια άλλα είναι καινούρια όσον αφορά το επιστημονικό τους πεδίο.

Το πόρισμα της επιτροπής που σύστησε ο Κώστας Γαβρόγλου παραδόθηκε στον υπουργό και στη συνέχεια θα λάβει τη μορφή νομοσχεδίου ώστε να ψηφιστεί στη Βουλή. Σύμφωνα πάντως με την επιτροπή, η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των συγκεκριμένων Τμημάτων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το νέο Ίδρυμα θα έχει συνολικά πέντε σχολές, μια νέα «μίνι» Ιατρική Σχολή και 5ετους φοίτηση Πολυτεχνικά και Γεωπονικά τμήματα, ενώ εγκαινιάζει και τρία νέα τμήματα που δεν υπάρχουν αντίστοιχα στην περιφέρεια Κρήτης ούτε προϋπήρχαν στο ΤΕΙ Κρήτης:

-Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών στα Χανιά

-Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων στο Ηράκλειο

-Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στον νομό Λασιθίου, που θα ανήκει σε μια νέα Σχολή, εκείνη των Μουσικών Σπουδών ή Καλών Τεχνών με έδρα στο Λασίθι.

 

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Α Σχολή Επιστημών Υγείας (Ηράκλειο):

 • Τμήμα Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας*(Σητεία)

 

Β Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Αγιος Νικόλαος):

 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)

Γ Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων -πενταετούς φοίτησης- (Ηράκλειο):

 • Τμήμα Γεωπονίας (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων** (Ηράκλειο)

 

Δ Πολυτεχνική Σχολή -πενταετούς φοίτησης- (Ηράκλειο):

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ενεργειακών Μηχανικών (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Ηράκλειο)
 • Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)
 • Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών**(Χανιά)

 

Ε Σχολή Μουσικών Σπουδών ή Σχολή Καλών Τεχνών (νομός Λασιθίου):

 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών**(νομός Λασιθίου)

*Η επιτροπή σημειώνει ότι η λειτουργία του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας στο Ηράκλειο, δίπλα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, θα προσέδιδε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στην ανάπτυξη και τις εκπαιδευτικές / ερευνητικές δράσεις του Τμήματος.

** Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των συγκεκριμένων Τμημάτων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

(α) Η προτεινόμενη ακαδημαϊκή διάρθρωση του νέου Πανεπιστημίου θεμελιώνεται σε στέρεες βάσεις, καθώς στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στα υφιστάμενα Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης, με ενισχυμένα και ευρύτερα επιστημονικά προγράμματα σπουδών, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος από την επόμενη κιόλας ακαδημαϊκή χρονιά 2019/2020, με την απαιτούμενη βέβαια ενίσχυση από την Πολιτεία, των Τμημάτων εκείνων που έχουν μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ και μελών ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ.

(β) Δε δημιουργούνται, παρά ελάχιστες, επικαλύψεις με το πανεπιστημιακό οικοσύστημα στην Κρήτη, αντιθέτως προτείνονται Τμήματα, είτε από τη μετεξέλιξη των υπαρχόντων Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, είτε εντελώς καινούργια, που είναι συμπληρωματικά των υφισταμένων στα άλλα δύο Πανεπιστήμια, όπως για παράδειγμα, τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων και της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.

(γ) Η δημιουργία Τμημάτων πενταετούς φοίτησης στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων (Γεωπονίας και Επιστήμης Τροφίμων), ενισχύει τα προγράμματα σπουδών, διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και κάνει πολύ πιο ελκυστικό το νέο Πανεπιστήμιο στους υποψήφιους φοιτητές.

(δ) Στην Πολυτεχνική Σχολή του νέου Πανεπιστημίου, τα έξι (6) Τμήματα προτείνεται να είναι πενταετούς φοίτησης. Η επιτροπή διαπίστωσε, ότι το ΤΕΙ Κρήτης, έχει πολλές νησίδες ποιότητας και αριστείας, στους τομείς των «φυσικών επιστημών» και της «μηχανικής και τεχνολογίας», όπως άλλωστε διαφαίνεται και από την πρόσφατη έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Τα υφιστάμενα Τμήματα, με αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών τους, θα γίνουν πολύ πιο ελκυστικά για τους υποψήφιους φοιτητές, παρέχοντας σπουδές 5ετούς φοίτησης με σαφή επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους, αντίστοιχα με εκείνα των Διπλωματούχων Μηχανικών ΠΕ.

(ε) Δημιουργούνται τρία καινούργια Τμήματα, τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν την ακαδημαϊκή τους λειτουργία, εντός της επόμενης τριετίας, όταν η Σύγκλητος κρίνει ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις σε ακαδημαϊκό / εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή:

(i) Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών στα Χανιά, ένα Τμήμα συμπληρωματικό των υφιστάμενων Πολυτεχνικών Τμημάτων στην Κρήτη, το οποίο θα έχει σοβαρές συνέργειες με το νέο-ιδρυθέν Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ, καθώς και με άλλα Τμήματα του νέου Πανεπιστημίου αλλά και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

(ii) Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων στο Ηράκλειο, που καλείται να θεραπεύσει ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό γνωστικό πεδίο, έχοντας συνέργειες με το Τμήμα Γεωπονίας, το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, αλλά και τους επιστήμονες των βιο-επιστημών και του αγροδιατροφικού τομέα στα άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Κρήτης, ενός τομέα που αποτελεί άξονα προτεραιότητας στην έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας Κρήτης.

(iii) Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο νομό Λασιθίου, που θα ανήκει σε μια νέα Σχολή, εκείνη των Μουσικών Σπουδών ή Καλών Τεχνών με έδρα στο Λασίθι, ικανοποιώντας έτσι μια μεγάλη ανάγκη της Κρήτης συνολικά, για την οργάνωση πανεπιστημιακού επιπέδου Μουσικών Σπουδών, σ’ ένα νησί με τεράστια μουσική παράδοση, τρία Μουσικά Σχολεία και ένα μεγάλο δυναμικό νέων και καταξιωμένων μουσικών, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ

Για τη διαδικασία ένταξης στο νέο Πανεπιστήμιο του προσωπικού όλων των κατηγοριών, που υπηρετεί σήμερα στο ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και των υφιστάμενων φοιτητών, θα πρέπει να τύχουν εφαρμογής οι νομοθετημένοι κανόνες που διέπουν τη μετεξέλιξη – ένταξη Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού τομέα, έχοντας ως θεσμικό οδηγό τις σχετικές διατάξεις, που ισχύουν και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ν. 4521/2018). Ειδικότερα:

(α) Το ακαδημαϊκό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, που μετεξελίσσονται ευθέως σε Τμήματα του νέου Πανεπιστημίου, εντάσσονται απευθείας στα αντίστοιχα νέα Τμήματα, ως μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Πανεπιστημιακού τομέα. Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης που ολοκληρώνουν την ακαδημαϊκή τους λειτουργία, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, εντάσσονται καταρχήν σε ένα από τα νέα Τμήματα, το γνωστικό πεδίο του οποίου συνάδει και εμπεριέχει το γνωστικό αντικείμενο του εντασσόμενου μέλους.

Οι πρόνοιες και η διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 4521/2018, με όλες τις βελτιωτικές τροποποιήσεις τους, όπως ισχύουν σήμερα, εφαρμόζονται για την υπηρεσιακή/οργανική ένταξη του προσωπικού αυτού στο νέο Πανεπιστήμιο. Το ίδιο ισχύει για το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού).

(β) Για την ένταξη των μελών του διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης στη διοικητική δομή του νέου Ιδρύματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 4559/2018, διασφαλίζοντας στα μέλη του την οικειοθελή παραμονή και προσφορά εργασίας στο νέο Ίδρυμα από την πόλη που υπηρετούν σήμερα.

(γ) Οι προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, εντάσσονται στα μετεξελισσόμενα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου, κατ’ αντιστοιχία με τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Τμημάτων αυτών. Ύψιστη υποχρέωση των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, αποτελεί η μέριμνα για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της φοίτησης των υφιστάμενων προπτυχιακών φοιτητών, στο πρόγραμμα σπουδών τεχνολογικής κατεύθυνσης που εισήχθησαν, ενώ θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η πρόβλεψη, για όσους φοιτητές ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους εντός 12 τυπικών εξαμήνων, εφόσον το επιθυμούν, να επιλέξουν την παρακολούθηση των επιπλέον μαθημάτων, που θα προβλέπει το νέο, πανεπιστημιακής κατεύθυνσης, πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα προβλέφθηκαν για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (άρθρο 5 του ν. 4559/2018).

(δ) Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης δεν επέρχεται καμία μεταβολή και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εισαγωγής τους, αποκτώντας τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών β’ κύκλου, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του νέου Πανεπιστημίου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η επιτροπή θεωρεί σημαντικό να προχωρήσει, παράλληλα με τις παραπάνω αλλαγές, η θεσμοθέτηση και λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου του νέου Πανεπιστημίου. Προτείνεται το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (ΠΕΚ) του νέου Πανεπιστημίου να περιλαμβάνει τα εξής Ινστιτούτα: α) Αναδυόμενων Τεχνολογιών, µε έδρα το Ηράκλειο, β) Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ, µε έδρα το Ρέθυμνο, γ) Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, µε έδρα το Ηράκλειο, δ) Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών, µε έδρα τα Χανιά, και ε) Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού, µε έδρα το Ηράκλειο. Το ΠΕΚ μπορεί να συνάπτει πρωτόκολλο συνεργασίας µε άλλο ΑΕΙ ή Ερευνητικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, µε σκοπό την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα μέλη της Επιτροπής εισηγούνται τη λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του ΤΕΙ Κρήτης που ιδρύθηκε με την αρ. 134694/Ζ1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 46081/28-08-2018) σε εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου του Ν. 4485/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, στο νέο Πανεπιστήμιο. Το Κ.Ε.Ε. του νέου Πανεπιστημίου θα παρέχει διετή προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αποφοίτους της επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ), δωρεάν με απευθείας εισαγωγή, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις και θα τους χορηγεί πιστοποιημένα διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας Κρήτης, το παραγωγικό δυναμικό και τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, τις υφιστάμενες υποδομές, την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο ΤΕΙ Κρήτης και την εξειδίκευση του ακαδημαϊκού του προσωπικού, προτείνεται να λειτουργήσουν, υπό τις προϋποθέσεις και [13] οδηγίες που θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι εξής θεματικές ενότητες:

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ:

 • Ηχοληπτών
 • Συντηρητές Μνημείων και Εικόνων με τεχνολογία laser (και στην αγγλική γλώσσα)
 • Διαχείριση συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών (Σταθμός Κτηνοτροφικής Έρευνας, Ασώματοι-Αμάρι)

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ:

 • Τεχνικών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ:

 • Ποιότητα και Διαχείριση Επισιτισμού
 • Διασωστών

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ:

 • Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών (Γεωργικός Σταθμός Ιεράπετρας)

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επισιτιστικών Μονάδων
 • Κηπευτικών Καλλιεργειών (Αγρόκτημα ΤΕΙ Κρήτης, Αμπελούζος/Γεωργική Σχολή Μεσσαράς)
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί
 • Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών
 • Συντηρητές Μνημείων και Εικόνων με τεχνολογία laser (και στην αγγλική γλώσσα) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο

Δριμεία κριτική για το πόρισμα του υπουργείου από το Γιάννη Κεφαλογιάννη

«Το μόνο που δεν έκανε ακόμα ο κύριος Γαβρόγλου είναι να σβήσει εντελώς το Ρέθυμνο από τον «Ενιαίο Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης», τόνισε ο βουλευτής Ρεθύμνου και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ.  Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο κ. Κεφαλογιάννης σε γραπτή δήλωσή του υπογράμμισε τα εξής: «Το πόρισμα του Υπουργείου για τον υποτιθέμενο «Ενιαίο Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης», και συγκεκριμένα για τη διαδικασία πανεπιστημιοποίησης του ΤΕΙ Κρήτης, επιβεβαιώνει τους χειρότερούς φόβους μας. Μια πρόχειρη διαδικασία χωρίς αξιολόγηση από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με σοβαρά ζητήματα επικάλυψης ακαδημαϊκών αντικειμένων, δεν δίνει καμία σοβαρή προοπτική εξέλιξης και ενίσχυσης των υφιστάμενων πανεπιστημιακών υποδομών του νησιού. Κυρίως όμως αφήνει ξεκάθαρα εκτός κάθε σχεδιασμού την ενίσχυση των ακαδημαϊκών υποδομών σε επίπεδο Ρεθύμνου. Την ώρα που η κυβέρνηση αυτή απαξιώνει σταθερά μια συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων του Ρεθύμνου για τη δημιουργία Σχολής και Τμήματος για τη Διοίκηση και τον Τουρισμό – με τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης να έχει πάρει τις σχετικές αποφάσεις και να έχει υποβάλει τεκμηριωμένη πρόταση και πλήρη φάκελο, με υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συγκεκριμένη λύση για τη στέγαση του νέου τμήματος – στο γειτονικό νομό Ηρακλείου δημιουργεί τον κορμό ενός νέου Πανεπιστημίου ενώ δημιουργούνται συνολικά τρία νέα Τμήματα. Αντίστοιχα, ο νομός Λασιθίου ενισχύεται σημαντικά.

Δύο από τα προτεινόμενα Τμήματα της νέας πολυτεχνικής σχολής καλύπτουν το ίδιο αντικείμενο με καταξιωμένα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ ιδρύει Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού́ στο Ηράκλειο, την ίδια στιγμή που έχει δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει σε νέο Τμήμα ιδίου αντικειμένου στο Ρέθυμνο.

Ακριβώς επειδή γνωρίζουμε τι συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο πόρων και νέων υποδομών, είναι ξεκάθαρο ότι οδηγούμαστε σε μια συρρίκνωση των προοπτικών εξέλιξης του ακαδημαϊκού οικοσυστήματος σε επίπεδο δυτικής Κρήτης. Είναι, λοιπόν, αντιληπτό ότι η Κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά το Ρέθυμνο και τις ανάγκες του σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το μόνο που δεν έκανε ακόμα ο κύριος Γαβρόγλου είναι να σβήσει εντελώς το Ρέθυμνο από τον «Ενιαίο Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης». Μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου καλούμε τον Υπουργό να αναθεωρήσει και ξεκαθαρίζουμε ότι θα δώσουμε μάχη να αποφευχθεί αυτός ο πρόχειρος και επικίνδυνος για τη βιωσιμότητα των Ιδρυμάτων σχεδιασμός».