ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥΚΡΗΤΗ

Τρυπητό Χαράκι Πόρος: Μια παραλία που δεν υπάρχει πια…

… παρά μονάχα στις παιδικές μνήμες των ανθρώπων κάποιας ηλικίας.