ΕΛΛΑΔΑ

Φασουλι(ευρουλι) το φασουλι γεμίζει το σακούλι(ΑΤΜ)

Toυ Giannis Koutris