ΕΛΛΑΔΑ

Φοβούνται εξάπλωση στην Ελλάδα ασθένειας που χτυπά τα ζώα στη Βουλγαρία

Τον τελευταίο μήνα έχουν εμφανιστεί εστίες πανώλης των μικρών μηρυκαστικών στις περιφέρειες Γιάμπολ (Yambol) και Μπουργκάς (Burgas) της Βουλγαρίας και όλες αφορούν εκτροφές αιγοπροβάτων, ενημερώνει το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, συμφωνα με το agronews.gr.

Όπως γνωστοποιείται με τη σχετική ανακοίνωση των αρμοδίων, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις αρμόδιες Αρχές της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κλινική εικόνα του νοσήματος, είναι ήπια, περιλαμβάνοντας συνήθη κλινικά συμπτώματα, όπως διάρροια, αιμορραγική ή μη, ρινικό έκκριμα και πυρεξία και χωρίς να χαρακτηρίζεται από αυξημένη νοσηρότητα, θνησιμότητα και θνητότητα.

Να σημειωθεί ότι στις δύο πρώτες εστίες όπου παρατηρήθηκαν κλινικά συμπτώματα προσβλήθηκαν μόνο πρόβατα και όχι αίγες. Η νοσηρότητα που διαπιστώθηκε ήταν χαμηλή.
Επισημαίνεται, ότι η πανώλη μικρών μηρυκαστικών είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στη χώρα μας. Πρόκειται για νόσημα υψηλής μεταδοτικότητας του οποίου η παρουσία πλησίον των συνόρων μας, καθιστά τον κίνδυνο εισόδου του στην Χώρα μας ιδιαίτερα μεγάλο.
Τα συμπτώματα, ο τρόπος μετάδοσης και τα βασικότερα προληπτικά μέτρα παρουσιάζονται στην αφίσα που αποστέλλεται συνημμένα.

Όσον αφορά στην πρόληψη, επιτακτική είναι η ανάγκη εφαρμογής των κάτωθι μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές αιγοπροβάτων:
-Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων.
-Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων, με τακτική ανανέωση του απολυμαντικού.
-Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
-Απεντόμωση-μυοκτονία των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
-Περιορισμός της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους, στις εντελώς απαραίτητες. Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε οχήματα που έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
-Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις.
-Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
-Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
-Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών.
-Έλεγχος της προέλευσης των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις και στους βοσκότοπους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επαφή τους με αίγες και πρόβατα.
-Απομόνωση ζώων που νοσούν σε ξεχωριστό χώρο, καθώς και ζώων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην εκτροφή πριν την ανάμειξή τους με τα υπάρχοντα στην εκτροφή ζώα.

-Προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες: Ενημέρωση των Κτηνιατρικών Αρχών, ταυτοποίηση των ζώων με ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους, επίσημα έγγραφα (υγειονομικά πιστοποιητικά).
-Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.
-Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και  κοινοτικής νομοθεσίας.

-Καθημερινός έλεγχος των ζώων για τον εντοπισμό κλινικών συμπτωμάτων και άμεση ενημέρωση των κτηνιάτρων με σκοπό την κλινική εξέταση και δειγματοληψία των ύποπτων ζώων.
Παρακαλούμε, για την αυξημένη επαγρύπνηση των κτηνοτρόφων και όλων των εμπλεκόμενων στο εμπόριο και τη διακίνηση των αιγοπροβάτων (υπεύθυνων σφαγείων, εμπόρων, μεταφορέων κ.λπ.), με κοινό στόχο την αποτροπή εισόδου του νοσήματος στη Χώρα μας, την έγκαιρη ανίχνευση ενδεχόμενου κρούσματος και την αποτροπή εξάπλωσής του στη χώρα.