ΕΛΛΑΔΑ

Χάνονται οι Έλληνες! Μειώνεται συνεχώς ο πληθυσμός μας…

Εκπαίδευση, Ασφαλιστικό, αγορά εργασίας. Οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος, που μαστίζει ολόκληρη την Ευρώπη, στη χώρα μας αναμένονται καταλυτικές. Οι αριθμοί δίνουν την εικόνα του προβλήματος.

Στο ένα εκατομμύριο αναμένεται να πέσει ο αριθμός των μαθητών μέχρι το 2035 (από 1,5 εκατ. που ήταν το 2008), μείωση δηλαδή του αριθμού τους κατά 30%.

Οι γεννήσεις «έπεσαν» από 118.000 το 2008 σε 88,5 χιλιάδες το 2017.

Περισσότεροι από 90 χιλιάδες αλλοδαποί μαθητές έφυγαν από τη χώρα μετά την έναρξη της κρίσης.

Σχεδόν μία στις τρεις γεννήσεις στη χώρα μας πραγματοποιείται από γυναίκες ηλικίας 30-34 ετών και μία στις τέσσερις από γυναίκες ηλικίας 35-39 ετών.

Ο αριθμός των σχολείων αναμένεται να μειωθεί κατά 30% τα επόμενα χρόνια και ο αριθμός των εκπαιδευτικών κατά 38,7%.