ΚΡΗΤΗ

Όροι marketing και ενιαία στρατηγική για το ελαιόλαδο της Κρήτης

Ένα brand name για το ελαιόλαδο της Κρήτης, μία κοινή πολιτική, αλλά και ενιαίο marketing για το κρητικό ελαιόλαδο επιδιώκουν να δημιουργήσουν οι Ενώσεις της Κρήτης με στόχο να κερδίσουν τις αγορές του εξωτερικού.

Μετά από πρωτοβουλία του προέδρου της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρου Γαβαλά, πραγματοποιούνται ήδη συναντήσεις και συσκέψεις σε ολόκληρη την Κρήτη που ως στόχο τους έχουν να δημιουργήσουν έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης του κρητικού ελαιολάδου, με όλες τις παράλληλες ευνοϊκές συνέπειες που μπορεί μια τέτοια δράση να έχει.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι Ενώσεις προσδοκούν αφενός μέσα από τη λειτουργία του φορέα να διασφαλίζεται η ποιότητα με παρεμβάσεις σε όλα τα θέματα, όπως της δακοκτονίας, της ποιότητας, αλλά και της πιστοποίησης.

Αφετέρου οι Ενώσεις έχουν ως στόχο τους να δημιουργήσουν ένα κοινό brand με συνολικές τοποποιήσεις προκειμένου να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος με στόχο την έξοδο στις Παγκόσμιες Αγορές. Η συγκεκριμένη πρόθεση αποτελεί και παρότρυνση του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με την επισήμανση ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης του ελαιολάδου, αλλά και προώθησης ενός τόσο ποιοτικού προϊόντος όπως του κρητικού ελαιολάδου.

Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι των Ενώσεων αναγνωρίζουν το γεγονός πως τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης της Κρήτης κερδίζουν ποσοστό της τάξεως μόλις του ενός τοις εκατό, γεγονός που αποδεικνύει την τεράστια προσπάθεια, αλλά και την οργάνωση που θα πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.