ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ήταν ακόμα Γυμνάσιο….

Το Γυμνάσιο Ηρακλείου. Μετά την αυτονομία και την αποχώρηση του τουρκικού στρατού, στους παλαιούς στρατώνες στεγάσθηκε το ”Γυμνάσιον Ηρακλείου”, ενώ αργότερα, το 1921, στεγάστηκε και το δεύτερο γυμνάσιο της πόλης.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, με σχέδια του αρχιτέκτονα Δημήτρη Κυριακού, το τούρκικο κτίριο υφίσταται εκτεταμένες τροποποιήσεις, ώστε να λειτουργήσει ως σύγχρονο διοικητήριο, για πολλά χρόνια έδρα της Νομαρχίας.

Το θρυλικό κτίριο της σημερινής λεωφόρου Δικαιοσύνης που στεγάζεται η Περιφέρεια Κρήτης πλέον.