ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Όταν κάποιοι Ηρακλειώτες ήθελαν να κατεδαφίσουν τα Τείχη και η αντίδραση του Μαρινάτου

Ο αρχαιολόγος Γ. Τζωράκης αποκαλύπτει μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας των ενετικών Τειχών του Ηρακλείου

Όπως αναφέρει ο κ.Τζωράκης “είναι καλό να θυμόμαστε τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν, για να διατηρηθούν έως σήμερα. Τον Σπ. Μαρινάτο λ.χ., Έφορο Αρχαιοτήτων Κρήτης, που τα κήρυξε ως διατηρητέα το 1931, εν μέσω γενικευμένου πολέμου εναντίον του και εναντίον των Τειχών! Από το 1927 προσπαθούσε να αφυπνίσει το αρμόδιο Υπουργείο για την ιστορική και καλλιτεχνική αξία του μνημείου, μόνος απέναντι σε παράγοντες και παραγοντίσκους που επεδίωκαν την κατεδάφισή του.

Και σημείωνε ο Μαρινάτος:

“Δεν έχομεν εν Ελλάδι άλλον έργον αναλόγου ιστορικής αξίας και μνημειώδους εμφανίσεως, ο δε μελετών την ιστορίαν εκείνης της εποχής καταλαμβάνεται υπό πραγματικού θαυμασμού προς το υπέροχον έργον. Εάν σήμερον είναι παραμελημένον και άγνωστον δε θα βραδύνει η εποχή κατά την οποίαν θα τύχει της δεούσης εκτιμήσεως και προσοχής. Θα υπερηφανεύονται δε εκείνοι που ζητούν σήμερον την καταστροφήν του” (!!!)

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο:

“Μανθάνω εξωδίκως, ότι τελευταίως καταβάλλονται ενέργειες πολιτικής φύσεως προς κατεδάφισιν των ενετικών τειχών του Ηρακλείου. Έχω την τιμήν να επιστήσω εντόνως την Υμετέραν προσοχήν επί του γεγονότος ότι τα τείχη ταύτα είναι το μνημειοδέστερον οχυρωματικόν έργον της Ανατολής, γενόμενον υπό του μεγαλυτέρου μηχανικού του 16ου αιώνος, Σαν Μικέλε. Υπό τα τείχη ταύτα διεδραματίστηκαν αληθείς γιγαντομαχίαι, πρόκειται δε περί μνημείου, όπου ανεμέτρησαν τας δυνάμεις των η Ευρώπη και η πανίσχυρος τότε Τουρκία. Δεν έχομεν εν Ελλάδι άλλον έργον αναλόγου ιστορικής αξίας και μνημειώδους εμφανίσεως, ο δε μελετών την ιστορίαν εκείνης της εποχής καταλαμβάνεται υπό πραγματικού θαυμασμού προς το υπέροχον έργον. Εάν σήμερον είναι παραμελημένον και άγνωστον δε θα βραδύνει η εποχή κατά την οποίαν θα τύχει της δεούσης εκτιμήσεως και προσοχής. Θα υπερηφανεύονται δε εκείνοι που ζητούν σήμερον την καταστροφήν του. Εγώ μέχρι σήμερον δεν κατόρθωσα να εννοήσω ποια ζωτικά συμφέροντα της πόλεως παραβλάπτει, εκτός ατομικών τινών. Συνηγορώ θερμότατα όπως τα τείχη μείνωσιν απολύτως ανέπαφα. Έπαθον ήδη αρκούντως!

Ευπειθέστατος Σπ. Μαρινάτος

cretalive.gr