ΚΡΗΤΗ

4,5 εκ. ευρώ σε δήμους της Κρήτης για έργα οδοποιίας

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές εντάσσονται στην Πρόσκληση IV του Προγράμματος «ΦιλόΔημος»

Χρηματοδοτήσεις ύψους 23.075.531,05 ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας σε 29 Δήμους της χώρας, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση. Σε αυτές περιλαμβάνονται χρηματοδοτήσεις ύψους 4 εκ. 449 χιλιάδων ευρώ για 6 Δήμους της Κρήτης.

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές εντάσσονται στην Πρόσκληση IV του Προγράμματος «ΦιλόΔημος» συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, για τον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας».

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση, όπως ανακοινώθηκε, έρχεται να απαντήσει στην πάγια ανάγκη για βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, με προτεραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και οικονομικότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Η υποβολή των προτάσεων που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ενώ η ένταξη των προτάσεων γίνεται με άμεση αξιολόγηση.

Ακολουθεί ο πίνακας των νέων έργων και τα ποσά χρηματοδότησης για Δήμους στην Κρήτη:

4,5 εκ. ευρώ σε δήμους της Κρήτης για έργα οδοποιίας

Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης με αφορμή τη νέα χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε: «Το Υπουργείο Εσωτερικών με την πρώτη φάση ένταξης έργων για βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας απαντά στην πάγια ανάγκη των τοπικών κοινωνιών, δίνοντας προτεραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις».

Στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και οικονομικότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.