ΚΡΗΤΗ

Covid19greece.com: Η εξάπλωση του Covid-19 SARS-CoV-2 στην Ελλάδα

Tο https://covid19greece.com είναι ένα ατομικό project του Νικήτα Μιχαλάκη, για την εξάπλωση του Covid-19 | SARS-CoV-2 στην Ελλάδα. H συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργήθηκε και συντηρείται από τον ίδιο. Αρχικά, δημοσιεύθηκε στις 07 Απριλίου 2020 και έκτοτε ανανεώνεται ημερησίως. Στηρίζεται στο ανοικτό αποθετήριο δεδομένων της lab.imedd.org. Σε καμία περίπτωση (στην παρούσα φάση) δεν μπορεί να αποτελέσει ιατρικό εργαλείο ή να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό η άλλο επιστημονικό σκοπό. H ανανέωση των δεδομένων γίνεται μέσα από αυτοματοποιημένες διεργασίες.

Η εφαρμογή παρουσιάζει τη γεωγραφική κατανομή των καταγεγραμμένων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα μας, ενώ αποτυπώνει συγκεντρωτικά τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία για τα καταγεγραμμένα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα και τα δεδομένα που αφορούν τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων στη χώρα βασίζονται σε επίσημα στοιχεία τα οποία ανακοινώνονται ημερησίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Η εξάπλωση του Covid-19 | SARS-CoV-2 στην περιφέρεια Κρήτης

Η εξάπλωση του Covid-19 | SARS-CoV-2 στην περιφέρεια Κρήτης

Στον χάρτη της Ελλάδας, απεικονίζεται, για κάθε Νομό, ο συνολικός αριθμός καταγεγραμμένων κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού: αυτός ο υπολογισμός γίνεται δευτερογενώς λαμβάνοντας υπόψη τους απόλυτους αριθμούς καταγεγραμμένων κρουσμάτων που ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΥ ανά Νομό και τα δεδομένα για τον μόνιμο πληθυσμό βάσει της απογραφής του 2011, όπως παρέχονται από την ΕΛΣΤΑΤ. Η λεγόμενη «κανονικοποίηση των αριθμών» (δηλαδή, στην προκειμένη, η αποτύπωση του αριθμού των καταγεγραμμένων κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού στους Νομούς της Ελλάδας έχει επιλεγεί επειδή βοηθάει στην εύκολη οπτικοποίηση δεδομένων σε χωροπληθή χάρτη (choropleth map), όπως είναι αυτός που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα.

Με αυτόν τον τρόπο, εξετάζεται ορθότερα το ζήτημα της εξάπλωσης του ιού ανά Νομό ή Περιφέρεια ή Γεωγραφικό Διαμέρισμα, επιτρέποντας τη συγκριτική έκταση του προβλήματος βάσει των κατά τόπους πληθυσμών.

Σκοπός του project είναι να δείξει πως μπορεί να είναι ένα σύγχρονο (διαδικτυακά) εργαλείο καταγραφής της εξάπλωσης του ιού με εύχρηστο και άμεσα διαθέσιμο τρόπο. Είναι περισσότερο ένα web app εργαλείο – τύπου “proof of concept “ και όχι μια επίσημη επιστημονική καταγραφή. Σχετικά με GDPR η εφαρμογή δεν περιέχει δεδομένα σχετικά με την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα των ασθενών, ούτε κανενός είδους άλλο δημογραφικό ή προσωπικό δεδομένο.

Δείτε αναλυτικά την εφαρμογή εδώ.