ΕΛΛΑΔΑ

Eurostat: Άδειες παραμονής σε 29.995 πολίτες εκτός ΕΕ εξέδωσε η Ελλάδα το 2017

H Ελλάδα εξέδωσε το 2017 συνολικά 29.995 άδειες παραμονής (ή 2,8 ανά 1.000 κατοίκους) σε πολίτες εκτός ΕΕ κυρίως για οικογενειακούς λόγους (13.798) σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Οι άδειες που εκδόθηκαν για εκπαιδευτικούς λόγους ή λόγους απασχόλησης ήταν σαφώς λιγότερες (850 και 2.022 αντίστοιχα), ενώ για άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς προστασίας, 13.325. Οι υπηκοότητες στις οποίες χορηγήθηκαν οι περισσότερες άδειες παραμονής από το ελληνικό κράτος ήταν κατά σειρά: Αλβανική (16.468), κινεζική (1.851) και γεωργιανή (1.707).

Συνολικά στην ΕΕ, το 2017 χορηγήθηκαν 3,1 εκατ. άδειες παραμονής, αριθμός αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το 2016 (ή κατά 112.000). Περισσότερες από το ένα τρίτο των αδειών παραμονής (32%) που εκδόθηκαν στην ΕΕ ήταν για λόγους απασχόλησης, το 26% για οικογενειακούς λόγους, το 17% για εκπαιδευτικούς λόγους και το 24% για άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς προστασίας.

Η αύξηση του συνολικού αριθμού των πρώτων αδειών διαμονής το 2017 σε σύγκριση με το 2016 οφειλόταν κυρίως στον αυξανόμενο αριθμό των πρώτων αδειών που χορηγήθηκαν για λόγους απασχόλησης (αύξηση κατά 155.000 ή 18%), για οικογενειακούς λόγους (αύξηση κατά 49.000 ή 6%) και εκπαιδευτικούς λόγους (αύξηση κατά 30.000 ή 6%), ενώ ο αριθμός των πρώτων αδειών που εκδόθηκαν για άλλους λόγους μειώθηκε κατά 123.000 (-14%).

Σε ολόκληρη την ΕΕ οι πολίτες της Ουκρανίας συνέχισαν να λαμβάνουν το μεγαλύτερο αριθμό των αδειών (661.874 δικαιούχοι ή 21,1% του συνολικού αριθμού των νέων αδειών παραμονής που εκδίδονται στην ΕΕ), ενώ ακολουθούν οι πολίτες της Συρίας (223.170 ή 7,1%, από τους οποίους τα δύο τρίτα στη Γερμανία) και της Κίνας (193.002, ή 5,2% οι μισοί από τους οποίους στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Τέλος, το 2017, μια στις πέντε άδειες εκδόθηκε στην Πολωνία (683.000 ή 22% του συνόλου των αδειών που εκδόθηκαν στην ΕΕ), ενώ ακολουθεί η Γερμανία (535.000 άδειες παραμονής, ή 17%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (517.000 ή 16%).

Στην Πολωνία εκδόθηκαν 597.000 άδειες για λόγους απασχόλησης ή το 59% όλων των αδειών στην ΕΕ για το συγκεκριμένο λόγο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εκδόθηκαν 180.000 άδειες για λόγους σχετικούς με την εκπαίδευση ή το 34% του συνόλου.

Επιπλέον, τα τέσσερα κράτη-μέλη με το μεγαλύτερο αριθμό αδειών που εκδόθηκαν για οικογενειακούς λόγους το 2017 και χορήγησαν περισσότερες από 100.000 άδειες παραμονή ήταν: η Γερμανία (157.000 ή 19% του συνόλου), η Ισπανία (126.000 ή 15%), η Ιταλία (113.000 ή 14%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (101.000 ή 12%).

Η Γερμανία ήταν επίσης η ευρωπαϊκή χώρα που χορήγησε τις περισσότερες άδειες για άλλους λόγους με 277.000 άδειες ή 36% του συνόλου, εκ των οποίων η πλειονότητα ήταν για το καθεστώς του πρόσφυγα και επικουρική προστασία (248.000) και προστασία για ανθρωπιστικούς λόγους (21.000).